Regisztráció és bejelentkezés

Hídfenntartás hagyományos és modern eszközei

Hídfenntartás hagyományos és modern eszközei

Heitner Barbara BSc IV.évf

Konzulens: Dr Jakab Gábor, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Az építőmérnöki tanulmányok során hagyományosan a szerkezetek tervezésével foglalkozunk; azok a szempontok, amelyek egy-egy építmény létrejötte után, a fenntartással, működtetéssel kapcsolatosak, kis súllyal szerepelnek a tananyagban annak ellenére, hogy a tervezés során hozott döntések sok esetben komoly kihatással vannak építményeink fenntartási költségeire.

A dolgozat célja áttekinteni a hidak fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, az ezekre adott megoldásokat a közelmúlt és a jelen gyakorlata alapján.

A hagyományos inspekciós eljárásokat, a hazánkban alkalmazott metodikát részletesen ismerteti. A munka áttekinti több nagy magyarországi hídkezelő gyakorlatát is. A gyakorlat bemutatásán túl áttekinti az itt alkalmazott rendszerek hátterét is. Betekintést nyújt az alkalmazott informatika kínálta lehetőségekbe is, amellyel a nagy mennyiségű hídról rendelkezésre álló adatokat rendszerezni lehet.

Ezek a rendszerek a mindennapi munka egyszerűsítésén túl a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználását is segítik.

Irodalom:

(1) William Robert: Pontis Modeling Approach Overview

Cambridge Systematics, Inc., May 2004

(2) Kolozsi Gyula: Hidak üzemeltetése, fenntartása

2009

(3) Molnár István – Agárdy Gyula – Dr. Lublóy László: A Pontis hídgazdálkodási modell alkalmazsa a nemzeti út-, és hídfelújítási programban

Közúti és mélyépítési szemle 58.évfolyam, 11.szám, 2008 november

(4) Paul Thomson – George Hearn – Bill Hyman: National Database System for Maintenance Actions on Highway Bridges

2008.03.31

(5) Fodor Árpád: Az értékelemzés alkalmazása a közúti szakágazat építés- és fenntartás-tervezési munkáinál (itthon és az USA-ban)

Budapest, 1997.ősz

(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Pontis

(7) http://www.youtube.com/watch?v=GAUylcxkWTY&feature=g-user-u

(8) www.hidadatok.hu

szerző

  • Heitner Barbara
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Jakab Gábor
    adjunktus, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom