Regisztráció és bejelentkezés

Fotoelasztikus anyagú gerendák feszültségei és alakváltozásai

Egyes nematikus folyadékkristály-elasztomerek, ún. fotoelasztomerek fény hatására megváltoztatják szerkezetüket és alakváltozást szenvednek. Mivel az anyagba behatoló fény intenzitása exponenciálisan csökken a behatolás mélységével, az eloszlása sem lesz lineáris. Emiatt külpontosan terhelt gerendáknál két semleges tengely is keletkezhet a keresztmetszetben. Kiegészítve M. Warner és L. Mahadevan munkáját [1], levezetem a külpontosan terhelt fotoelasztikus anyagból készült gerendák statikus viselkedését fény hatására. Szisztematikusan feltérképezem a semleges tengely helyzetét, majd analitikus és numerikus eredményt mutatok a semleges tengelyek számának és helyének paraméterfüggésére. Bemutatom a görbült fotoelasztikus gerenda egyensúlyi alakját.

[1]: M. Warner and L. Mahadevan, Phys. Rev. Lett. 92, 134302 (2004).

szerző

  • Ábrahám Zoltán
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Károlyi György
    Egyetemi tanár, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett