Regisztráció és bejelentkezés

Betonszerkezetek használati élettartam alapú tervezésének tartóssági szempontjai

Betonszerkezetek használati élettartam alapú tervezésének tartóssági szempontjai

Szathmári Eszter V. évf.

Konzulens: Dr. Kovács Tamás, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

A tartószerkezetek méretezésének célja annak igazolása, hogy a szerkezet a tervezett használati élettartamon belül a rendeltetésszerű használatból származó hatásoknak előírt megbízhatósággal ellenálljon. Ennek érdekében a tervezés során teherbírási, használhatósági és tartóssági követelményeket támasztunk a szerkezetekkel szemben, melyeket általában szabványokba foglalunk. Az Eurocode a teherbírási és a használhatósági követelményeket zárt képletek formájában írja elő, a tartósságot azonban a tervezés során elsősorban tapasztalati úton: a beton megfelelő környezeti osztályba sorolásával, valamint a betonfedés értékének megválasztásával biztosítjuk.

Dolgozatomban a betonszerkezetek szükséges tartósságának igazolására alkalmas módszert mutatok be, mely a betonszerkezetek tartóssággal kapcsolatos jellemző tönkremeneteleire terjed ki (például: karbonátosodás okozta korrózió, kloridok által okozott korrózió vagy fagyási/olvadási korrózió). A módszer a környezeti hatásokat valószínűségelméleti alapon, a befolyásoló paraméterek eloszlásfüggvényeivel írja le, melynek eredményeként a teherbírási és használhatósági követelményekhez hasonló felépítésű, számszerűsített tartóssági követelményeket kapunk. A módszer alkalmazására a dolgozatban több, számszerű példát mutatok be. Ezek különböző funkciójú, és különböző hatásoknak kitett szerkezetekre irányulnak, így lehetőség nyílik a kapott eredmények és a tapasztalati úton meghatározott értékek összehasonlítására is.

A dolgozatban alkalmazott módszer elsődleges jelentősége – a tartóssági kérdések hangsúlyozása mellett - az, hogy a tartóssági követelmények számszerűsítésével megnyílik a lehetőség a betonszerkezetek egységes, teherbírási, használhatósági és tartóssági követelményekre is kiterjedő megbízhatósági alapú tervezésére, egyben a használati élettartam becslésére.

szerző

  • Szathmári Eszter
    szerkezet-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Kovács Tamás
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom