Regisztráció és bejelentkezés

Sínkopás vizsgálata kis sugarú ívekben, közúti vasutaknál

A vasúti felépítmény avulásának egyik leglátványosabb jelensége a sínkopás. A sínkopás két formája a magassági és az oldalkopás. Ez utóbbi elsősorban ívekben, a járművet a körívben tartó oldalirányú erő hatására keletkezik. A sín oldalkopása a kis sugarú ívekben még nagyobb szerepet játszik, amely konkrét gazdasági hatásokban is megmutatkozik. A városi vasutak esetében gyakori a vályús sínes kialakítás (burkolt vágányok), ahol a sínfej belső oldala mellett a vályúorr is kopásnak van kitéve. Hasonlóan jelentkezik ez a hatás a biztonsági okokból a kis sugarú ívekben alkalmazott kétvezetősínes kialakítású Vignol-sínes pályaszerkezetekben.

TDK dolgozatomban Budapest közúti vasúti hálózatának néhány kis sugarú ívét vizsgálom, és megállapítom a sínfej belső oldalának, valamint a vályúorrnak (vezetőélnek) a kopását, a jármű áthaladás mennyiségének és sebességének függvényében. Különös figyelmet fordítok az ún. keresztben futás jelenségére is; ebben az esetben a forgóváz második tengelye a belső sínszálhoz tapadva fut, és a belső sínszál oldalkopását is okozza.

A dolgozatomban meg kívánom állapítani, hogy milyen geometriai és sebességi viszonyok között jön létre a keresztben futás jelensége, és okozza a belső sínszál oldalkopását is.

szerző

  • Weimert Viktor
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bocz Péter
    egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék