Regisztráció és bejelentkezés

Közlekedési hálózatok versenyképességének meghatározása

Dolgozatomat három fő részre csoportosítom; először definiálom a versenyképességet mint alapfogalmat, majd értelmezem a közlekedési hálózatok szempontjából. A versenyképesség meghatározásra több elméletet is bemutatok, majd ezeket értékelem, és kiválasztom a közlekedési hálózatok szempontjából legideálisabbat. A közlekedési hálózatok versenyképességének értelmezésénél kitérek a különböző közlekedési ágazatok bemutatására, értelmezésére, szükséges kapcsolatukra. A fejezetben még említést teszek az infrastruktúra hálózatok gazdaságpolitikai összefüggéseire. A fejezet végén kitérek a versenyképesség és hatékonyság közötti kapcsolatra, definiálom a hatékonyságot, megvizsgálom azt hálózatok esetén, és bemutatom a versenyképességi mutatók és hatékonysági mutatók közötti párhuzamot.

A második fejezetben a versenyképesség mérése köré építem a dolgozatomat. Az első fejezetből levezetett versenyképesség és hatékonyság közötti kapcsolatra alapozva több módszerrel is bemutatom a hálózatok hatékonyság mérését, amit aztán visszavezetek versenyképességre. A hálózatok hatékonyságának osztályozására és mérésére ismertetem a közlekedésföldrajzi illetve közlekedéspolitikai megközelítéseket. Itt bemutatom a különböző hálózati szinteket, majd a hálózati hatékonyság hálózati szinteken való értelmezését. A fejezet végén kitérek Barabási Albert-László kis világ hálózatok elméletére. Itt említést teszek a véletlen és skálafüggetlen hálózatokról, értelmezem és összehasonlítom azokat. A fejezet végén a bemutatott mérési, osztályozási metódusokból kiválasztom azt, amit a következő fejezet esettanulmányi leírásához fogok alkalmazni.

A harmadik fejezetben esettanulmány keretén belül kívánom bemutatni a hálózatfejlesztések hatását a versenyképességre, mindezt egy valós példán ábrázolva. Az esettanulmányban Székesfehérvár versenyképességi helyzetét mutatom be a jelenlegi magyarországi hálózatban, a második fejezetben leírt, illetve kiválasztott módszer alapján. A jelenlegi állapot felmérése után, hálózatfejlesztési koncepciókat kívánok bemutatni mely Székesfehérvár versenyképességi mutatóit fejleszti, majd a több lehetőségből kiválasztom a legmegfelelőbbet és azt mutatom be részletesen.

szerző

  • Cséri Balázs
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kisgyörgy Lajos
    egyetemi docens, (külső)