Regisztráció és bejelentkezés

A klímaváltozás hatásai a közúti infrastruktúrára

A klímaváltozás, amit részben a üvegházhatású gázok növekvő koncentrációja okoz, immár globális, tudományos tény, egyre kézzelfoghatóbb része az életünknek és egyre többször találkozunk szemtől szembe a hatásaival. Az IPCC kutatóinak előrejelzései szerint, várhatóan tovább fog nőni a globális, átlagos léghőmérséklet illetve a felszíni víz hőmérséklete is. Ennek következményeként, gyakoribbá válnak majd a meleg időjárási szélsőségek. A közepes földrajzi szélességeken, így Európa nagy részén, több mint 90% a valószínűsége, hogy a nagy csapadékkal járó események intenzívebbé és gyakoribbá válnak. Ezen kívül továbbra is várható az óceánok felmelegedése, az Északi-sark vidékénél a tengeri jég olvadása, így folytatódni fog a tengerszint emelkedése. Az extrém időjárási események gyakorisága, intenzitása és időzítése mind változik. Egyszerre kell foglalkoznunk hőhullámok, aszályok, árvizek, heves esőzések és szelek következményeivel, amik életünk legtöbb területét befolyásolhatják.

A mai világ szervezett működéséhez elengedhetetlen a közlekedési és szállítási funkciók biztosítása. Az elmúlt év eseményeit és előrejelzéseket látva pedig természetesnek tűnik, hogy újragondoljuk életünk felépítését. A közlekedési infrastruktúra klímaváltozáshoz való adaptációja a szakpolitikában is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A működési elvek illetve a lehetséges kockázatok, a gyengepontok és a következmények megértése az első lépés, egy rugalmas közlekedési infrastruktúra tervezéséhez, építéséhez és üzemeltetéséhez.

Mekkora befolyást jelentenek a változások a közlekedésre, az úthálózatra? Melyek a legnagyobb fennakadást okozó környezeti tényezők? Mely területeket érintik leginkább a klímaváltozás miatt megváltozott körülmények? Az infrastruktúra megléte, annak kiépítettsége és minősége kiemelten fontos e kérdések vizsgálatakor. Ezért dolgozatomban a klímaváltozási előrejelzések részletesebb áttekintése után, a közlekedési infrastruktúrára gyakorolt hatásaira fókuszáltam.

Az infrastruktúra sokszínűsége és terjedelme miatt azonban szükséges volt korlátozni a vizsgált területet. Tanulmányom fő témájaként így, részletesen, csak a közúti infrastruktúrát érintő változásokat vizsgáltam. Igyekeztem rávilágítani a lehető legtöbb ok-okozati összefüggésre, ami felmerülhet a szélsőséges időjárás és az úthálózathoz kapcsolódó károk között. Ehhez első sorban több hazai és nemzetközi szakirodalmat, tanulmányokat és szakcikkeket valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. éves beszámolóit, téli értékeléseit és több éves adatsorait használtam fel. A szemléletes bemutatás érdekében, a lehetséges károkat konkrét példákkal támasztottam alá. Dolgozatom végén kis kitekintést tettem, milyen költségbeli következményeket vonhat maga után a klímaváltozásra történő felkészülés illetve reagálás a közúthálózatban.

Bízom benne, hogy a dolgozatom végére kapott komplex kép, a felvillantott összefüggések hozzájárulnak majd az alkalmazkodáshoz illetve további döntéshozatalok alapjául szolgálnak majd.

szerző

 • Bakó Mária Judit
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Hunyadi Dóra
  adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Katona Attila
  'Smart Cities and Mobility' szakértő - REC, Regional Environmental Center (REC) (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom