Regisztráció és bejelentkezés

Vízminőségi paraméterek változása a felszíni víz és a parti szűrésű termelőkutak között

Magyarország ivóvízellátásának jelentős hányadát a parti szűrésű kútjaink biztosítják. A parti szűrés folyamata során a természetes szűrőközegen áthaladó víz fizikai és kémiai tulajdonságai jelentős mértékben változnak meg. A dolgozat célja a parti szűrés működésének általános bemutatása, a vízminőségi paraméterek változásának és kölcsönhatásának értékelése hosszú idősorok statisztikai elemzésének segítségével. Az vizsgálat lehetőséget nyújt a folyamat hatékonyságának ellenőrzésére, ami alapvető feltétele a biztonságos ívóvízellátásnak.

szerző

 • Farkas Veronika
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Devecseri Mátyás
  Doktorandusz, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Licskó István
  c. egyetemi tanár, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom