Regisztráció és bejelentkezés

Belterületről származó, csapadékvízzel közvetített nehézfém terhelések meghatározása egy magyarországi városban

Szerző: Such Klaudia

Konzulensek: Dr. Budai Péter, Dr. Knolmár Marcell, Kardos Máté

„A csapadékvízzel szállított települési anyagáramok meghatározása” nevű 2018-as évben induló és jelenleg is folyó kutatás célja hazánk belterületeiről lefolyó csapadékvizeinkben szállított anyagáramok meghatározására alkalmas módszertan kidolgozása és annak dokumentálása. Ehhez számos magyarországi belterületen folynak jelenleg is adatgyűjtések, melyek közül egyet kiemelve, idáig beérkező mérési eredmények feldolgozását végzem el.

TDK dolgozatom célja a program egyik mintaterületéről származó csapadékvízlefolyással közvetített nehézfém- többek között higany, cink, réz és ólom- terhelések meghatározása csapadékesemények szintjén. A tanulmányban vizsgálom a Salgótarján belterületi csapadékvizeit felvevő Tarján-patakot, mely végső soron a Zagyva folyóba vezeti le az anyagáramot. A Tarján-patak városi alvízi pontján telepítve lett egy speciális, erre a kutatásra tervezett műszer, mely egyedi mintavételezési módszert alkalmazva gyűjti a vízmintákat 2019. áprilisától. A program kitűzött célja a csapadék lefolyási események során történő vízhozamarányos mintavételezés, mely egy szintvezérelt automata eszközzel valósul meg. A vízminták fémtartalmának meghatározása laboratóriumban történik.

A dolgozatban, a mérési eredményeket dolgozom fel, a város domborzatát, közúti forgalomát, éghajlati adottságságait, területhasználat jellegét, felületborítottságát (beépítettségi viszonyait) is tekintve térinformatikai elemzésekkel fajlagos terheléseket határozok meg és vizsgálom ezek változékonyságát, a csapadékesemények függvényében.

Végső soron pedig a hosszú távú cél a Salgótarjánból kinyert analitikai eredményekkel meghatározott fajlagos terhelések összehasonlítása Magyarország más városaival, hogy ezután az eredmények egy fejlesztés alatt álló országos adatbázisba kerüljenek és általánosan alkalmazható emisszió becslési eljáráshoz vezessenek.

szerző

 • Such Klaudia Ildikó
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Budai Péter
  folyamatmérnök, Dynamita SARL (külső)
 • Dr. Knolmár Marcell
  egyetemi adjunktus, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Kardos Máté Krisztián
  tudományos munkatárs, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom