Regisztráció és bejelentkezés

A foszfor eltávolítás vizsgálata és optimalizálásának lehetőségei egy hazai szennyvíztisztító telep példáján keresztül

TDK dolgozatom témájául egy hazai szennyvíztisztító telep foszfor eltávolítási gyakorlatának vizsgálata szolgál. Célja, hogy a foszfor eltávolítás elméletének szakirodalmi feltárását követően eljárástani és környezetmenedzsment szempontból vizsgálja a cég foszfor eltávolítási gyakorlatát, az eredményeket felhasználva pedig feltárja a fejlesztésben rejlő lehetőségeket.

Ehhez kutatómunkám során környezeti teljesítményértékelést végeztem, felállítottam a foszfor eltávolítási technológia folyamatábráját és anyagmérlegét a kiválasztott szennyvíztisztító telepre nézve. A meglévő labormérések alapján adatelemzést végeztem, a telepet és a befogadó vízfolyást érő foszforterhelést és a foszfor eltávolítás hatásfokát vizsgáltam. Az általam feldolgozott adatok a nyári időszakra tehetők.

Az adatelemzést követően egy kísérleti tervet készítettem. A kísérlet célja a vegyszeres tisztítási fokozatban adagolt vassó-oldat adagolás hatásainak vizsgálata az eltávolítási hatásfokra nézve. A próbát üzemi körülmények között végeztük el a szennyvíztisztító telepen, a minták vizsgálatát akkreditált laboratóriumban végezték. Az eredmények kiértékelését követően egy modellt állítottam fel, melynek segítségével a vassó-oldat adagolása a körülményeknek megfelelően optimalizálható, így csökkentve a felesleges mennyiségű vegyszeradagolást és elősegítve a hatékonyabb foszfor eltávolítást.

Számba vettem a lehetséges fejlesztéseket, és környezetmenedzsment technikák segítségével elemeztem ezeket, például SWOT elemzést végeztem a lehetséges technológiai módosításokra. Végül a környezeti teljesítményértékelés részeként környezeti költségszámítást, költség-haszon elemzést végeztem, hogy a társadalmi és környezeti szempontok mellett a gazdasági érdekeknek is megfelelő alternatívákat mutathassak be.

A kommunális szennyvíztisztítás során koncentráltan jelennek meg az elfolyó szennyvízben olyan növényi tápanyagok, mint a nitrogén és a foszfor, melyek a befogadóban eutrofizációt okozhatnak. Célom olyan javaslatok, jó gyakorlatok összefoglalása, melyek segítségével csökkenthető a környezetterhelés mértéke.

szerző

  • Virág Katinka
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett