Regisztráció és bejelentkezés

Kémiai foszforeltávolítás alapfolyamatainak vizsgálata

Kémiai foszforeltávolítás alapfolyamatainak vizsgálata

Examination of basic chemical phosphorus removal processes

Szerző: Ádám Cecília V. évf.

Konzulensek: Dr. Licskó István és Musa Ildikó, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A lakossági szennyvizek a szerves anyagok mellett jelentős mennyiségben tartalmaznak szervetlen eredetű, a növényi fejlődés számára fontos nitrogén és foszfor tápanyagokat is. Ha ezen két elem koncentrációja a jellemző ökoszisztéma optimális igényének fedezésén felüli érték, főképp állóvizek esetén komoly eutrofizációs problémák jelentkeznek.

Élővizekben a foszfort tekintjük limitáló tényezőnek, eltávolítására meghatározott koncentrációértékek lettek meghatározva. Szennyvíztisztításkor a biológiai tisztítási lépcső nem elég, a szigorú határértékek csak nagy hatásfokú vegyszeres eljárással garantálhatók. Erre a célra elterjedten többértékű fémionokat (vas, alumínium vagy kalcium ionok) tartalmazó fémsókkal kicsapatási reakciókat használnak.

A kutatás során a szennyvíztelepen lejátszódó többlépcsős csapadékképződési reakciókat laboratóriumi méretek között szimulálom, Kemira típusú poharas tesztkísérlet segítségével. A folyamatot meghatározott modell vizekkel végzem, melyekhez vas(III)-só kicsapató szert adagolok. Az eredményeket a minták szűrése után fotometriás visszamérésekkel kapom. A pH figyelemmel kíséréséhez a kicsapási folyamat több szakaszán is mintavételezek.

Az alkalmazott módszer nagymértékben pH-függő, a vassal történő kicsapatásnak az enyhén savas-semleges pH érték kedvez. Dolgozatom célja a vas(III)-sóval történő orto-foszfát kicsapatás tanulmányozása. Az adagoláshoz szükséges vas(III)-orto-foszfát közötti moláris arány megtalálása a legjobb eltávolítási hatásfokhoz. A vas(III)-koaguláns pH-függésének figyelembe vételével az orto-foszfát kicsapódás szempontjából ideális pH tartomány megtalálása, és a kicsapódott vas(III)-hidroxidokba beépült foszfor arányának vizsgálata. A beépülés befolyásolhatósága a keverési ciklusok paramétereinek változtatásával.

Irodalom:

C.S. Poon, C. C. (1999). THE USE OF FERRIC CHLORIDE AND ANIONIC POLYMER IN THE CHEMICALLY ASSISTED PRIMARY SEDIMENTATION PROCESS. Elsevier Science (pp.: 1573-1582.). Hong Kong, Hung Hom: Pergamon.

Joachim Fettig, H. C. (1990). Simultaneous Phosphate Precipitation and Particle Destabilization Using Aluminium Coagulants of Different Basicity. In H. H. Hahn, & R. Klute, Chemical Water and Wastewater Treatment (pp. 221-242.). Berlin, Heidelberg: Springer-verlag.

M. ROSSINI, J. G. (1998.). OPTIMIZATION OF THE COAGULATION±FLOCCULATION TREATMENT: INFLUENCE OF RAPID MIX PARAMETERS. Elsevier Science Ltd. (pp.: 1817-1826.). Great Britain: Pergamon.

szerző

  • Ádám Cecília
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Licskó István
    c. egyetemi tanár, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett