Regisztráció és bejelentkezés

A miskolci vízellátó rendszer hidraulikai modelljének kalibrációja

Budapest után Miskolc rendelkezik hazánk legösszetettebb ivóvíz ellátó hálózatával. A megbízható hidraulikai modell megalkotásának legfontosabb lépése a kalibráció. Ehhez nélkülözhetetlen a vízellátó hálózaton belül az ivóvízfogyasztás területi megoszlásának az ismerete, illetve annak a modellbe történő integrálása.

A vezetékhálózat geometriája a digitális hálózat nyílvántartás alapján lett meghatározva. A terhelési modell alapja a kiszámlázott, valós ivóvízfogyasztás volt, figyelembe véve a közületi és lakossági fogyasztókat. A vezetékekre generált fogyasztási súlyszámokat az éves átlagos fogyasztásból állítottuk elő.

Ezzel a módszerrel a fogyasztás nyomászónán belüli területi megoszlása jobban közelíti a valós állapotokat, mint a korábbi modellekben a vezetékszakaszok hosszának arányában történő súlyozás.

A létrehozott modellt a 10 perc részletességű üzemeltetési adatsorokkal vetettük össze a kalibráció során, melyeket a SCADA üzemirányító rendszer, illetve manuális leolvasással a MIVIZ szolgáltatta. A csomóponti nyomások pillanatnyi értékei, illetve az ellennyomó medencék pillanatnyi vízszintjére vonatkozó adatsorokkal vizsgáltuk a modell pontosságát.

szerző

 • Bíbok Attila
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. DARABOS Péter
  adjunktus, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Buzás Kálmán
  Címzetes egyetemi tanár, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett