Regisztráció és bejelentkezés

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üledékének és talajának foszfor adszorpciós vizsgálata

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üledékének és talajának foszfor adszorpciós vizsgálata

Papp-Marosvári Tímea Patricia, MSc 4. félév

Konzulensek: Dr. Szilágyi Ferenc és Musa Ildikó

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A Balaton tápanyag terhelésének csökkentése fontos feladat, ezt a célt szolgálja a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR). A tó foszforterhelésének csökkentése az elsődleges szempont. A foszfor eltávolításában éves és évtizedes időléptékben nagy szerepet játszik a talaj, illetve az üledék foszfor adszorpciója. Dolgozatom egyik célja a KBVR még el nem árasztott területén (vörsi terület) a talaj inhomogenitásának vizsgálata, melynek eredménye meghatározza a rendszer többi területén alkalmazandó mintavételi stratégiát. Másik cél a KBVR több területéről származó üledék- és talajminták foszfor adszorpciós vizsgálata. A feladat annak megismerése, hogy a már elárasztott területek üledéke miként vesz részt a foszforforgalomban, valamint a még el nem árasztott terület talaja, és később az üledéke hogyan fog viselkedni az elárasztást követően: foszfor megkötésre, vagy foszfor felszabadulásra számíthatunk-e. A laboratóriumi munka során a KBVR számos pontján, és a Balaton keszthelyi térségében vett talaj, illetve üledékminták szárazanyag, ásványi anyag, szerves anyag tartalmát, az összes nitrogén és az összes foszfor koncentrációját határoztam meg szabvány szerint. E mintákból laboratóriumi kísérletekben megvizsgáltam a foszfor adszorpciós jellemzőket. A talaj inhomogenitás vizsgálata céljára a vörsi területet választottuk ki. Az eredmények azt mutatták, hogy a vörsi területen a talaj nagyon inhomogén, ezért a később mintázott többi hét területről mintaterületenként legalább hat almintát vettünk, azok egyenlő tömegeit homogenizáltuk, majd az átlagmintákból vizsgáltuk az adszorpciós izotermákat. Az átlagminták vizsgálata kimutatta, hogy a területek foszfor adszorpciós jellemzői nagymértékben különböznek egymástól, a Déli-zsilip üledéke foszfort ad le. A saját üledékkel rendelkező egyes területeken, a Balaton üledékéhez hasonlóan, jelentős adszorpciós kapacitás tapasztalható. A legjobb foszfor adszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik a Keszthelyi-medence üledéke mellett a KBVR Böge-i és Kányavári-víz üledéke. A Zala-folyó üledéke egyensúly közeli állapotban van a vízzel, némi deszorpció volt tapasztalható. A Zala foszfor koncentrációjára jellemző 0,1-0,15 mg/l ORP koncentráció tartomány fölött a KBVR saját üledéke adszorbeálja, alatta deszorbeálja a foszfort. Az elárasztandó területeken általában a talaj foszfor leadására lehet számítani bizonyos – ma még be nem látható – ideig.

szerző

 • Papp-Marosvári Tímea Patricia
  környezetmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szilágyi Ferenc
  docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Musa Ildikó
  Laborvezető, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom