Regisztráció és bejelentkezés

Visnyeszéplak ásott kútjainak hidrogeológiai vizsgálata

Visnyeszéplak ásott kútjainak hidrogeológiai vizsgálata

Kiltz Boldizsár III. évf.

Konzulensek: Musa Ildikó, Vizi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék;

Dr. Hajnal Géza, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Dolgozatom egy elszigetelt, a Zselicség délnyugati peremén található tanyavilághoz, Visnyeszéplakhoz kötődik, ahol a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium által szervezett Kultúra és Örökségvédelem tárgy keretein belül öt napot töltöttem. A településen lakók a kritikus mértékű vízszintcsökkenésre, egyes kutak vizének ízváltozására és a településen létesített tó miatt vélhetően fellépő vízveszteségre panaszkodtak. A dolgozatom alapjául szolgáló kutak és a tó adatait összegyűjtöttem. Minden vizsgálati szemponthoz konkrét, a lakosság által észlelt eseteket társítok.

Az adatokat terepi mérés során gyűjtöttem, a településen létesített meteorológiai állomás adatait is felhasználtam. Helyszínen a kutak vizének vezetőképességét, oldott oxigéntartalmát, pH értékét vizsgáltam, valamint a kutak egymásra hatását és visszatöltődési idejét is mértem. A kútvizekből mintát vettem a laboratóriumi vizsgálatokhoz, titrimetriás, illetve spektrofotometriás módszerekkel mértem azok karbonát, klorid, szulfát, kalcium, magnézium, ammónium, nitrit, nitrát tartalmát, valamint a vizsgált vízminták zavarosságát is megkaptam.

A helyi kutak egymásra hatásának feltérképezése érdekében a problémás helyeken a műtárgyak szivattyúzásával az adott víztestek vízszintcsökkenését vizsgáltam. Célom az volt, hogy kiderüljön, mely kutaknak azonos a vízadója.

A továbbiakban vizsgáltam, hogy a helyi épített tó közelében élő család kútjának drasztikusan csökkenő vízszintjét mi okozhatja. További vizsgálatot igényelt, hogy mennyiben befolyásolja ezt a jelenséget a felső szomszéd nagy vízkivétele.

A fentebb bemutatott két módszer segítségével az azonos tulajdonságokat mutató kutakat csoportosítani tudtam. A megváltozott ízű és szagú kútvíz okát sikerült meghatározni.

Irodalom:

1. Hajnal Géza; Jobbágy Réka; Vasvári Vilmos: Próbaszivattyúzások kiértékelésének összehasonlítása Mélyépítés, no. 3, 20-25 (2009).

2. Farkas Dávid; Hajnal Géza; Szieberth D: Vízkémiai vizsgálatok a Molnár János-barlangban. Magyar Építőipar, no. 65, 57-62 (2015).

3. Hajnal Géza; Farkas Dávid: Hidrogeológiai vizsgálatok a budavári barlangrendszerben. (In: Mérnökgeológia - Kőzetmechanika 2010. Szerk. Török Á., Vásárhelyi B., Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2010.) 13-28.

4. Hajnal Géza; Farkas Dávid; Máté Szabolcs; Mészáros Zoltán; Póth Zoltán: A budavári barlang hidrológiai vizsgálata. Mélyépítés, no. 2, 16-21 (2009).

szerző

 • Kiltz Boldizsár Dániel
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Musa Ildikó
  Laborvezető, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Hajnal Géza
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Hajnal Géza
  docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett