Regisztráció és bejelentkezés

Talajvíz monitoring kutakból származó nitrogén szennyezettségi adatok térinformatikai elemzése

A nitrogén-formák okozta tápanyag terhelés a legjelentősebb hazai vízgazdálkodási kérdések közé tartoznak. A felszíni vizek gyenge ökológiai állapota jelentős részben a diffúz és pontszerű forrásokból származó magas tápanyag-terhelés eredménye. A N-terhelések döntő része (47%-a) a talajvíz közvetítésével éri el a felszíni vizeket. Ezt tükrözi az a tény is, hogy az ország területének 69%-a nitrátérzékeny besorolású. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a felszín alatti vizekben jelen levő N-formák jelentős hányada a múltban, akár a több évtizeddel ezelőtti folyamatok következménye.

A dolgozatom célja annak vizsgálata, hogy (i) több hazai felszíni víztestre elemezzem a N-formák talajvízben mérhető koncentrációit és (ii) kapcsolatot keressek azok értékei, illetve több környezeti tényező között. Ehhez több szempont alapján kiválasztottam néhány alkalmas víztestet, majd elemeztem az ottani felszíni alatti vízkivételek vízminőségi mérési adatait. Az értékelés során vizsgáltam a N-formák esetleges hidrogeológiai eredetét, a koncentrációk időbeli alakulásában megfigyelhető esetleges trendet, a N-formák és a talajvízjárás kapcsolatát, végül az uralkodó környezeti feltételek befolyásoló szerepét.

szerző

 • Kékesi Márton
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kozma Zsolt
  docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Ács Tamás
  tudományos segédmunkatárs, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom