Regisztráció és bejelentkezés

Kommunális szennyvizek foszfor eltávolítása a települési vízgazdálkodás és vízminőségszabályozás jogszabályi változásainak tükrében

Kutatásom célja a Magyarországon működő kommunális szennyvíztisztító telepek foszforeltávolításának vizsgálata a települési vízgazdálkodás és vízminőségszabályozás jogszabályi változásainak tükrében

A dolgozat bevezető része egy szakirodalmi feltáró munka a foszfor szerepéről a települési vízgazdálkodás és vízminőségvédelemben, a foszforeltávolítás elméleti hátteréről a szennyvíztisztítás folyamatában, továbbá a foszforeltávolítás módszertanának és kivitelezési lehetőségeinek bemutatása.

A szennyvíztisztítás során a növényi tápanyagok, foszfor és nitrogén eltávolítása az üzemeltetők jogszabályban előírt feladata. A hazai jogszabályok előírják a telepek számára az önellenőrzés elvégzését, melynek adatait kötelesek a hatóság felé továbbítani és a nyilvánosság számára is elérhetővé tenni.

A kutatás gyakorlati részeként a foszforeltávolítás hazai gyakorlatának megfelelőségi vizsgálatát végzem el a meglévő adatbázisok és jogszabályi előírások alapján, kiemelten vizsgálva az EU Víz Keretirányelv hatásait a hazai vízminőségvédelem szabályozásra.

A kutatás módszertana a szakirodalmi feltárást követő szennyvíztelepi önellenőrzési monitoring adatok elemzése és vizsgálata, kiegészítve az üzemeltetők által önkéntesen kitöltött kérdőívek feldolgozásával. A meglévő monitoring adatbázisok lehetővé teszik az emissziós és immissziós értékek összehasonlítását, a kérdőívezés pedig segít képet alkotni az üzemeltetők által tapasztalt kihívásokról, amit a megváltozott jogszabályi környezet jelent.

A dolgozatot a vizsgálataim által kapott eredmények alapján megfogalmazott műszaki és gazdasági típusú javaslatok és következtetések zárják.

szerző

  • Virág Katinka
    Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett