Regisztráció és bejelentkezés

Ammónium-ion eltávolítási lehetőségek vizsgálata az ivóvíztisztítási gyakorlatban

Magyarországon az ivóvíz 40%-a mélységi rétegvizekből származik. A rétegvizek egyik jellemző szennyező anyaga az ammónium-ion. Ennek a természetes szennyezőnek közvetlen egészségkárosító hatása nincs, azonban amennyiben a vízben jelen van oldott oxigén, akkor nitritté oxidálódhat, ami az emberi egészségre ártalmas. Az ammónium-ion másik káros hatása, hogy a fertőtlenítési céllal vízbe adagolt klórral reagál, így azt elfogyasztva a hálózaton nem marad, ami meggátolja a baktériumok elszaporodását. Ezen indokok miatt az ammónium határérték 0,50 mg/l.

TDK dolgozatomban a Bácsvíz Zrt által üzemeltetett Cserkeszőlőn található ivóvíztisztító telep ammónium-ion eltávolítási technológiájának fejlesztése kapcsán foglalkozom az egyes eltávolítási eljárások alkalmazhatóságával és korlátaival. A rendkívül magas ammónium-ion tartalmú vizet a víztisztító telepen jelenleg zeolitos ioncsere és törésponti klórozás kombinált technológiájával kezelik, amelynek jelentős a humánerőforrás- és vegyszerigénye. A Bácsvíz Zrt. az egyéb helyszínein már alkalmazott biológiai ammónium-ion eltávolítással szeretné kiváltani a jelenlegi technológiát, új műtárgyak beépítése nélkül. Ennek érdekében vizsgáltam a mikrobiológiai nitrifikáció alkalmazhatóságát a helyszíni adottságok és vízminőségi feltételek mellett.

A vizsgálat részét képezte a vízminőségi adatsorok és a telep üzemeltetési jellemzőinek elemzése, laboratóriumi mérések, valamint helyszíni félüzemi kísérletek egy technológiai mellékágban üzembe helyezett kísérleti berendezésen, amellyel a jelenleg alkalmazott eljárás és a biológiai ammónium-ion eltávolítás feltételeit és lehetőségeit tártam fel. A munkát a tanszéki konzulensem iránymutatásával és a Bácsvíz Zrt. munkatársaival együttműködve végeztem.

szerző

 • Szabó Szilárd
  Infrastruktúra-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Devecseri Mátyás
  Doktorandusz, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Vörös Gyula
  vízszolgáltatási főtechnológus, BÁCSVÍZ Zrt. (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett