Regisztráció és bejelentkezés

A Zagyva-Tarna vízgyűjtőrendszer nehézfém szennyezettségének vizsgálata

Vizeinket érő sokféle hatás következtében különböző mérgező anyagok szennyezik természeti értékeinket. Megőrzésük érdekében fontos minőségük folyamatos felmérése, ellenőrzése. Dolgozatomban a vízfolyások kémiai állapotfelmérése során mért szervetlen mikroszennyezőket, a nehézfémeket vizsgálom a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek a kis koncentrációkban jelenlévő anyagok íz- és szagrontó hatásuk mellett, magukban, vagy más anyagokkal komplexet képezve mérgezők, karcinogének, mutagének, terratogének lehetnek.

Egy folyamatban lévő projekt keretében a Zagyva vízgyűjtőterületén 15 mintavételi helyen havi rendszerességű mintavétel történt egy éven át 2020. márciusáig. A rendelkezésre álló adatokat felhasználva célom a vizsgált terület anyagforgalmának vizsgálata néhány kiválasztott nehézfém tekintetében. Ehhez szükséges a mintaterületen lévő szennyvíztelepek kibocsátásának ismerete, melyet méréssel, vagy – nem mért telepek esetén – empirikus függvényekkel lehetséges becsülni. Ezért első lépésben az eddigi felmérések adatai alapján összefüggéseket állítottam fel a szennyvíztelepek elfolyó nehézfémkoncentrációira, és ezeket alkalmaztam a mintaterületen levő nem mért telepekre.

Megállapítottam, hogy a rézkoncentráció a telep elfolyó szennyvízhozamának függvényében R² = 0,40 pontossággal becsülhető logaritmikus összefüggéssel, míg a higany esetében a magasabb vízhozamú telepek R² = 0,46 pontosságú lineárissal.

A Zagyva vízgyűjtő területén végzett mérések alapján kiszámoltam az anyagáramokat. Ezzel lehetővé vált a diffúz forrásokból érkező szennyezések meghatározása is, melyet az összes és a pontforrások mennyiségének különbségéből kaptam.

szerző

  • Boros Júlia
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kardos Máté Krisztián
    tudományos munkatárs, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom