Regisztráció és bejelentkezés

Debrecen város rövidtávú ivóvízfogyasztás előrejelzése

Debrecen város rövidtávú ivóvízfogyasztás előrejelzése

Bíbok Attila, 4. évfolyam

Konzulensek: Dr. Buzás Kálmán, Vízi Körmű és Környezetmérnöki tanszék

Dr. Darabos Péter, Vízi Körmű és Környezetmérnöki tanszék

TDK munka célkitűzése módszer kidolgozása volt ivóvíz fogyasztás előrejelzésére. A feladat megoldásához szükséges adatokat a Debreceni Vízmű biztosította. Az üzemeltetés során keletkezett, zóna vízfogyasztás számításához szükséges adatokon kívül meteorológiai és munkarenddel kapcsolatos adatok statisztikai vizsgálatát végeztem el. Ennek részeként a nyers adatokra vonatkozó hihetőség vizsgálatot saját készítésű program végzi. A program képes tetszőleges rendszerre zóna vízmérleget készíteni, napi és félórás fogyasztási értékeket számolni, illetve ezeket összefésülni a meteorológiai adatokat tartalmazó adatbázissal. Ezeket az eredményeket végül feltölti egy archivációs célt szolgáló relációs adatbázisba.

A dolgozatban részletesen tárgyalom az adatok feldolgozását nehezítő, illetve az eredményeket terhelő mérési, vagy archiválási hibákat. Ezek figyelembe vétele, elhanyagolása, esetleg korrigálása is részét képezte az elvégzett és dokumentált feladatnak.

A statisztikai elemzés során először a napi fogyasztási értékeket vizsgáltam. Ezt klasszikus statisztikai módszerekkel végeztem el. Az itt szerzett tapasztalatok, és összefüggések alapján tértem át a napon belüli értékek vizsgálatára, amire már a korszerűbbnek tekinthető neurális hálózaton, illetve fuzzy rendszeren alapuló numerikus módszerek alkalmazhatóságát vizsgáltam.

Az előrejelzési modellek eredményeit összehasonlítva és a későbbi felhasználási szempontokat figyelembe véve kiválasztottam a megfelelő, alkalmazásra javasolt módszert. A dolgozatban elért eredmények további felhasználási lehetőségeire is kitérek. Fontos szempont, hogy az adatfeldolgozási, és előrejelzési algoritmus energetikai optimalizálási algoritmusokba, programokba is beágyazható legyen.

szerző

 • Bíbok Attila
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. DARABOS Péter
  adjunktus, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Buzás Kálmán
  Címzetes egyetemi tanár, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

BME Mélyépítő Alapítvány I. helyezett