Regisztráció és bejelentkezés

A csapadékvíz visszatartásának hatásai az egyesített csatornahálózatra

A csapadékvíz visszatartásának hatásai az egyesített csatornahálózatra

Homolya Ágnes, III.évfolyam

Konzulens: Horváth Adrienn,Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A tanulmány legfontosabb kérdése, hogy miként befolyásolja a csapadékvíz visszatartás az egyesített csatornahálózat működését.

Az egyre intenzívebb klímaváltozás hatására, megnőtt a nagy-intenzitású csapadékok előfordulási gyakorisága, és ezáltal az egyre gyakrabban működésbe lépő záporkiömlőkön keresztül a természetes befogadókba tisztítatlanul jut a szennyvíz. Ez tovább rontja a már eleve meglévő veszélyeztetett környezeti állapotot. Amennyiben a lakosság egy része gondot fordítana a csapadékvizek tározására csökkenthetnék az aszálykárokat, illetve mérséklődne a záporkifolyókat kontroll nélkül elhagyó hígított szennyvíz mennyisége.

Dolgozatom elkészítése során Budapest csatornázási hálózatának megismerése után meghatároztam a vizsgálandó területet, melynek vízgyűjtői egyértelműen lehatárolhatók és a kiválasztott területről számszerű szennyvíz-mennyiség adatok állnak a rendelkezésemre a további kutatáshoz. A területhez tartozó csapadékadat-sorok elemzésével együtt, a kiugró átemelt szennyíz-mennyiségek okaira kerestem a választ.

A Pók utcai lakótelep és felső környezetének csatorna hálózatának reális működési tulajdonságait csoportosítottam a csőátmérők, hálózati csomópontok és vízgyűjtő-területek egymásra hatása szerint, mert ezen adatok a későbbi digitális modell felépítéséhez nélkülözhetetlenek. Valamint szükség volt még a modell elkészítése előtt a terület felületi elemeinek összegzésére, a tetők, utak, parkolók és zöldfelületek egymáshoz viszonyított pontos arányaira.

Nagy gondot fordítva a valós állapot pontos visszaadására elkészítettük a kiválasztott terület digitális modelljét. A modellezés legfontosabb célja a csapadékvíz visszatartás hatásainak vizsgálata volt, mely során adatokat kaptunk arra vonatkozólag, hogy a hálózat és egyes elemei milyen viselkedési mintákat mutatnának, ha a lakosság különböző százalékai a csapadékvizet gyűjtené és későbbiekben, a háztartásban, vagy mint öntözővíz felhasználná.

Megfigyeltem a modell viselkedésében a különböző lakókörnyezetek súlyát szennyvíz és csapadékvíz összefüggései szerint. Becslést készítettem a zöld tetők használatának létjogosultságára a digitális modellben kapott kimutatások pozitív megítélése után.

Megállapítottam egy, a környezet számára leginkább megfelelő állapotot, mely nem ütközne megvalósítási határokba egy rendszer kiépítésének igénye esetén.

Irodalom:

-A. Guillon, Y. Kovacs, O. Pascal and M. Ruszniewski: Evaluating on-line storage in the Haut-de-Seine Departement sewer network in order to reduce overflows to the river Seine (11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2008)

- A. Guillon, Y. Kovacs, C. Roux1 and C. Sénéchal: Rain water reusing for watering purposes: what storage capacity is needed and what benefits for the sewer networks? (11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2008)

szerző

  • Homolya Ágnes
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Horváth Adrienn
    , (külső)