Regisztráció és bejelentkezés

Parajdi sókőzet mechanikai tulajdonságainak elemzése

Parajdi sókőzet mechanikai tulajdonságainak elemzése

konzulens: Dr. Vásárhelyi Balázs (BME), Dr. Török Ákos (BME), Dr. Unger Zoltán (NYME)

A sókőzetek mechanikai tulajdonságainak vizsgálta gyakorlati szempontból is nagy jelentőségű, hiszen só dómokban van a világ szénhidrogén készletének egy jelentős része valamint a radioaktív hulladékok egyik potenciális befogadó kőzeteként is ismertek a sók. A dolgozat az Erdélyi-medence egyik legfontosabb só előfordulását, a Parajdi só lelőhelyet elemzi. Bemutatja a Parajdi sóbánya földtani és vízföldtani környezetét, Erdély geológiai rendszerébe foglalva. A bányából származó tömb mintákból próbatestek készültek, amelyek fizikai tulajdonságait laboratóriumi körülmények között elemeztem. Ez azért is különös jelentőségű, mert a só kőzetmechanikai tulajdonságaira irányuló kutatásokban Magyarországon még csak a kezdeti lépések történtek meg. A próbatestek fizikai tulajdonságai közül azok testsűrűségét, szilárdsági paramétereit és deformációra való hajlamát vizsgáltam. A minták több kőzetváltozatba sorolhatók, amelyek tulajdonságai eltérőek. Ennek alapján felállítható volt a vizsgált só minták reológiai modellje. A laboratóriumi vizsgálati eredmények, mint bemenő paraméterek felhasználhatók a bánya állékonyság számítógépes elemzéséhez. Közvetve információt adnak a só testek mechanikai viselkedésére és azok kitermelhetőségére, vízzáróságára és potenciális hulladék befogadó képességére.

szerzők

 • Fekete Zsuzsanna
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Lógó Benedek András
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Török Ákos
  egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Vásárhelyi Balázs
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett