Regisztráció és bejelentkezés

A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségei

A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségei

Vinkó Ákos II. évf.

Konzulens: Dr. Kormos Gyula adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék

A közúti vasutak avulása sok tekintetben hasonló a nagyvasúti pálya avulásához, mégis számos eltérés adódik a felépítmény szerkezetének sokrétűsége és olykor jelentős eltérése miatt. A tanulmányban célom összefoglalni az avulás okait, törvényszerűségeit, továbbá részletesen elemezni a budapesti villamos vonalbejárások során tapasztalt jellegzetes avulási formákat, jelenségeket.

Dolgozatomban kitérek az avulással kapcsolatos törvényszerűségek, modellek, körfolyamatok összefoglalására a szakirodalmak tükrében is. Bemutatom a Budapesten alkalmazott felépítményi rendszereket építéstechnológiai szempontból, s a tárgyalás során ismertetem a budapesti villamoshálózat általam készített állapotfelmérését is, amelyben a különféle felépítmények avulását vizsgálom, a kiváltó okok tükrében (pl.: építési, gyártási hibák; járművek többlet igénybevételei; üzemszerű elhasználódás, környezeti hatások, fenntartási hiányosságok). Vizsgálom továbbá ezekbe a hagyományos kategóriákba be nem sorolható egyéb speciális okokat is. Tanulmányomban elemzem a közúti vasutaknál észlelt jellegzetes avulási jelenségeket, lehetséges okainak feltárását, új megállapítások megfogalmazását és azok összehasonlító értékelését. Kiemelt hangsúlyt fektetek továbbá a közúti, vasúti, illetve a nagyvasúton tapasztalható avulási jelenségek közötti különbségekre, hasonlóságokra. Kiemelnék pár érdekes példát:

A közúti vasúti pályák sínjein a nagyvasútnál tapasztaltaktól eltérően nem a nagyobb pályasebességnek és tengelyterhelésnek tulajdoníthatóan alakulnak ki head-check típusú repedések a sín futó- és vezetési oldalának érintőjéből kiindulva, hanem a megállókban, a hajtott tengelyű forgózsámolyok megállási (indulási) helyein, e szakaszokon azonban a sínszál párhuzamos irányú fáradási repedései figyelhetők meg. Ilyenek továbbá síndilatációs szerkezetek kóboráram okozta tönkremenetelei, a sínfejen tapasztalható jellegzetes „hullámos csavarodások” és a közúti vasutak kettős terhelései hatására kialakuló tönkremenetelek.

A budapesti vonalak állapotfelmérését, a BKV-s felügyelet alatt végzett gyalogos bejárás során készítettem, saját fotókból, és a BKV pályás szakembereivel folytatott konzultációkból.

Kulcsszavak: avulás, felépítmény, nagypanel, RAFS, CDM, oldalkopás, sínfej legyűrődés, korrózió, leerősítés, sínfej hullámos kopás, head-check, kóboráram, vízzsák

Felhasznált irodalom:

[1] Dr. Pintér József: A vasúti felépítmény fenntartása. Közlekedési Dokumentációs Vállalat. Budapest, 1991.

[2] Dr. Horváth Ferenc (szerk.): Vasútépítés és pályafenntartás II. kötet. Korszerű vasút– Korszerű vasúttechnika sorozat. Magyar Államvasutak Rt. Budapest, 1999.

[3] Dr. Nagy József (szerk.): A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1982.

[4] Esveld, Coenraad: Modern Railway Track. Second Edition. Delft University Technology. Dior Zwarthoed-van Nieuwenhuizen, Delft 2011.

[5] Dr. Vaszary Pál-Kiss Ferenc: Vasúti pályafenntartás. J 19-520, Tankönyvkiadó, Budapest 1990.

[6] Dr. Vaszary Pál-Kummer István: Vasúti pályafenntartás kézirat Tankönyvkiadó Budapest 1978

[7] Dr. Kormos Gyula: Vasúti pályafenntartás. Előadási jegyzet kézirat, Budapest 1994.

[8] Dr Kecskés Sándor Vasúti Üzem Műegyetem Kiadó 1995

szerző

 • Vinkó Ákos
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Kormos Gyula
  Adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Előhegyi Zoltán
  Szakszolgálatvezető, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett