Regisztráció és bejelentkezés

Kazettás mennyezet geometriai meghatározása egyenesillesztéssel

Dolgozatomban az újonnan épült Kossuth téri látogatóközpontban található kazettás mennyezet gerendáin végzett ellenőrző méréseket dolgozom fel. A méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és Felsőgeodézia tanszéke végezte. A feldolgozás során arra szeretnék választ kapni, hogy a bemért paraméterek mennyire illeszkednek a tervezettre. Ehhez egyszerre több, párhuzamos és merőleges egyenest kellett illeszteni a lehető legjobban a mért pontokra úgy, hogy kiinduló geometriai feltételek ne sérüljenek, tehát az egyenesek megőrizzék az egymástól való távolságukat, párhuzamosságukat és merőlegességüket, hogy az eltéréseket ne csak gerendánként, hanem egyben az egész szerkezetre lehessen vizsgálni.

Ennek lehetőségét több módszerrel is vizsgáltam: a legkisebb négyzetek módszerével, vagy L2 normával, ami a javítások négyzetösszegét minimalizálja, az L1 normával, ami a javítások abszolút értékeinek összegét minimalizálja és Csebisev módszerével, ami az abszolút értékben legnagyobb javítást minimalizálja.

szerző

  • Vitányi Anna
    földmérő- és térinformatikai mérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Tóth Gyula
    egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom