Regisztráció és bejelentkezés

GPS mérések ionoszferikus hatásának meghatározása empirikus ortogonális függvényekkel

A navigációban széles körben alkalmazott egyfrekvenciás kódmérésen alapuló műholdas

helymeghatározási eljárás esetén az egyik legjelentősebb hibaforrás az ionoszféra által

okozott késleltető hatás. Mint ismeretes, az ionoszférában található szabad elektronok

befolyásolják az elektromágneses hullámok terjedési sebességét. Feltételezve, hogy e szabad

elektronok térbeli és időbeli eloszlása ismert, akkor ez a hatás javítható.

A gyakorlati helymeghatározás során az elektronsűrűséget általában egy vékony gömbhéjra

integrálják, így elhanyagolva az ionoszféra magasságfüggő elektrontartalom változásait. A

dolgozat célja, hogy az ionoszférában található szabad elektronok sűrűségének eloszlását

tomografikus úton meghatározzuk. Az így előállítandó modell segítségével az ionoszferikus

késleltetés hatása pontosabban modellezhetővé válik.

A tomografikus rekonstrukció során a kétfrekvenciás észlelésekből előállítjuk az

ionoszferikus késleltetés mértékét a műhold-vevő irányban. A vertikális elektronsűrűség

változásokat empirikus ortogonális függvényekkel modellezve bemutatjuk a számítások

matematikai hátterét, és egy saját fejlesztésű szoftverrel elvégeztük a tomografikus

rekonstrukciót.

szerző

  • Csönde Gergely
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Rózsa Szabolcs
    egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett