Regisztráció és bejelentkezés

Ciklustöbbértelműség értékek becslése abszolút GNSS kódmérések alapján

Amíg a navigációs célú pozicionálást a Globális Navigációs Műholdrendszerek (GNSS) műholdjai által sugárzott jelek kódméréssel történő feldolgozása is lehetővé teszi, addig a geodéziai igényű helymeghatározási pontosság eléréséhez a fázismérések használata szükséges. A fázismérések feldolgozása során felmerülő komoly probléma, hogy nem ismerjük a mérések kezdeti időpontjában a műhold-vevő távolságot lefedő egész ciklusok számát.

Annak érdekében, hogy méréseinkből a valóságnak megfelelő és a geodéziai pontossági igényeket kielégítő pozíciókat kaphassunk, szükséges, hogy a kezdeti ciklusok számát egész számként rögzítsük, vagyis feloldjuk a ciklustöbbértelműséget. Ennek a viszonylag számításigényes folyamatnak az időigénye csökkenthető, amennyiben megfelelő kezdőértéket tudunk használni, tehát minél jobb az előzetes becslésünk. A kezdőérték becslésének egy módja a kódmérési adatok feldolgozása. Mivel azonban az abszolút helymeghatározás esetén a kódméréseket terhelő zaj igencsak nagymértékű, így célszerű valamilyen szűrési eljárás alkalmazása az adatok feldolgozása során.

Dolgozatomban GPS és GALILEO műholdak adatait felhasználva, Kálmán-szűrő segítségével végeztük el a kód- és fázismérések feldolgozását, amelyek során vizsgálatunk fő tárgya az volt, hogy milyen pontossággal becsülhetők meg a ciklustöbbértelműség értékek. A mérések feldolgozása során további eredményként az ionoszféra által a jelterjedésre gyakorolt késleltető hatás mértékét is megállapítottuk, valamint az így kapott értékeket összevetettük a Klobuchar-féle ionoszféra modellből számítható értékekkel.

szerző

  • Ambrus Bence
    földmérő- és térinformatikai mérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Takács Bence
    egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék