Regisztráció és bejelentkezés

Elmozdulás mérő műszerek vizsgálata interferométerrel

Dolgozatomban az Általános és Felsőgeodézia Tanszék és a Hidak és Szerkezetek Tanszék együttműködésében vizsgálom az utóbbi tanszéken található elmozdulás mérő műszereket. Ehhez egy Renishaw XL-80 interferométert használok, melynek pontossága ±0.5 ppm (azaz ±0.5µm/m). A Hidak és Szerkezetek Tanszéken több mérőeszközt is megvizsgálok, közöttük induktív adókat, mechanikus elven működő mérőórákat, egy az előbbi műszerek kalibrálására szolgáló mérőpadot, illetve egy Zwick 400 szakítógépet.

A szakítógép képes bizonyos elmozdulás után megállni, így alkalmas rá hogy interferométerrel vizsgáljam. Ennél a műszernél nagy pontosságú hosszváltozás mérésre van szükség a szakítószilárdságok megállapításához, így a Hidak és Szerkezetek Tanszéken is fontosnak tartják, hogy más műszerrel is bizonyítva legyen mérési pontossága.

Az induktív adók, illetve mérőórák mérésekor egyetlen berendezésre helyezem a vizsgálandó műszert és az interferométert, és előre meghatározott osztásokban megmérem a két műszer által érzékelt elmozdulásokat. Mivel a teszteket többször is elvégzem, nem csak a két mérési mód közötti különbségeket tudom detektálni, hanem azt is vizsgálni tudom, hogy van-e valamilyen trend az eltérésekben egy-egy szenzor esetében. Ha ez a trend sok mérésen keresztül felfedezhető, akkor átszámítási útmutató is készíthető az adott műszerhez, amely adott mérésekhez tartozó javításokat tartalmazza.

Végeredményképpen szeretnék képet kapni arról, hogy az egyes szenzorok mennyire alkalmasak nagy pontosságú mérésekre, hogy a Hidak és Szerkezetek Tanszék is a legmegfelelőbb műszert tudja kiválasztani az adott mérésekhez. Meg szeretném vizsgálni, hogy milyen fokú kapcsolat van az egyes szenzorok pontossága és életkora között, hogy esetleg a régebbi, elavult mérőeszközöket kalibrálásra vagy selejtezésre ítéljék. Egyes eszközökkel a mérést más időszakban is megismétlem, vizsgálva ezzel azt, hogy az újra beállítás és kalibrálás változtat-e az eredményeken. Végezetül szeretnék arról is képet kapni, hogy hogyan alkalmazható az interferométer ezen eszközök kalibrálására. Ehhez a már említett kalibráló padot is megvizsgálom interferométerrel, hogy milyen mértékben alkalmas a műszerek kalibrálására.

szerző

  • Ács Ágnes Mária
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Égető Csaba
    adjunktus, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett