Regisztráció és bejelentkezés

Tanulmány a Nyugati pu. – Rákospalota-Újpest és egy a szakaszhoz csatlakozó észak-déli gyorsvasúti kapcsolat fejlesztési lehetőségeiről

Magyarország közlekedési hálózata erősen centralizált, így a vasútvonalak terheltsége is a főváros közelében a legmagasabb. Az utóbbi évtizedek fejlesztései azonban jellemzően csak a Budapesti agglomerációt, illetve az azon kívüli szakaszokat érintették, a belső szakaszok teljesítőképeségének és elérhetőségének javítását célzó nagyprojektek rendre elmaradtak. A városon belüli hálózati elemek fejlesztésére több közlekedési stratégia is készült [1][2], amelyek nagyprojektjei (Duna alagút, Déli körvasút, M5 metró) megoldást kínálnak az egyre növekvő agglomerációs ingaforgalom kezelésére. A hálózati szintű koncepcionális tervezés során, a fenti nagyprojekteken túl, tucatnyi részletes vizsgálatot igénylő helyszín jelölhető még ki Budapest határain belül. Jelen dolgozatban az előkészítés során tanulmányozott potenciális vizsgálati helyszínek közül a Nyugat pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vonalszakasz részletes vizsgálatát tűztem ki célul. A Nyugati ma a legforgalmasabb elővárosi, távolsági és nemzetközi forgalmat is lebonyolító fejpályaudvarunk, amelynek a kedvező belvárosi elhelyezkedése miatt kiváló tömegközlekedési kapcsolatai vannak, ráadásul nem egy fejlesztés gyakorolna rá komoly hatást a jövőben (pl. M5 metró, 71. sz. vasútvonal rekonstrukciója, ferihegyi gyorsvasút).

A Nyugati pu. mind pályavasúti infrastruktúrája, mind pedig biztosítóberendezés tekintetében meglehetősen elavult, így akár az érintett hálózatra kiterjedő koncepció nélküli pontszerű beavatkozás is jelentősen hozzájárulna a zavarérzékenység csökkentéséhez, valamint a kapacitás növeléséhez. A távlati tervekre való tekintettel azonban itt is felmerült az átmenő pályaudvar kialakításának lehetősége a Duna-alagút projekt részeként. Az átmenő rendszerű gyorsvasúti hálózat pályavasúti infrastruktúrájának kialakítását nagyban befolyásolja, hogy az egyes elemeken milyen forgalmi összetételben tervezik közlekedtetni a városi-, elővárosi-, távolsági és a nemzetközi forgalmat. Külföldi példákból merítve kialakíthatunk vegyes forgalmú hálózatot (pl.: Bécs), vagy kizárólag az elővárosi vonatok által használt városi korridort (pl.: Milánó, München), az azonban szinte biztos, hogy a környéken hasonló léptékű fejlesztésre szükség van.

A kutatómunkám első részében részletesen vizsgáltam a veresegyházi vasútvonal fejlesztési lehetőségeit, ugyanis a vonal felújítása miatt jelentkező forgalomnövekedés mindenképpen megköveteli a belső, Nyugati pu. és Rákospalota-Újpest közötti szakasz átépítését is. A veresegyházi vonal végleges fejlesztési koncepciójának kidolgozása után pedig a belső szakaszra dolgoztam ki különböző fejlesztési szinteket, melyek megfogalmazása során a gazdaságossági szempontokat részesítettem előnyben. Figyelembe vettem a Duna alagút kiépítésének távlati megvalósíthatóságát és részletesen tanulmányoztam egy észak-déli gyorsvasúti kapcsolat kialakításának lehetőségeit. Ezzel egy hatékonyabb, kizárólag városi és elővárosi forgalmat bonyolító új nagyvasúti korridor jönne létre a város alatt.

A kidolgozott új koncepció működőképesebbé tenné az M5 metrót úgy, hogy közben új viszonylatokat is integrálna a rendszerbe, mindezzel nem kis terhet levéve a Nyugati felszínen fennmaradó fejpályaudvaráról. Ezeken kívül a jelenleg is túlterhelt M3 metró, valamint a nagykörúti villamosok kapacitáshiányán is segíthetne, hiszen részben párhuzamos útvonalként jelenne meg a város közlekedésében.

[1] Budapest Fejlesztési Központ. „Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 2040” (BAVS).2021. url: https://budapestvasut2040.hu/wp-content/uploads/2022/02/BAVS_magyar_web_2022.pdf

[2] Főmterv-Közlekedés Konzorcium. „A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója”. 2007. október. url: https://docplayer.hu/8328101-A-budapesti-regionalis-gyorsvasuti-rendszer-koncepcioja.html

szerző

 • Suga Márton
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Vinkó Ákos
  adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Lövétei István
  tudományos segédmunkatárs, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
 • Bersényi Ágoston
  Tervező mérnök, FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett