Regisztráció és bejelentkezés

Automatizált talajrétegződés azonosítás CPT adatsor alapján

A statikus szondázási teszt (CPT) az egyik legelterjedtebb in situ talajvizsgálati eljárás a geotechnikai mérnökségben. A vizsgálat során nyert eredményeket számos szerkezet tervezéséhez lehet használni. A vizsgálati eszköz a behatolási hossz mentén méri, majd rögzíti a talajellenállási értékeket. Ezen mérési eredmények kiértékelésére, a talajviselkedés becslésére különböző módszerek vannak, melyeket dolgozatomban röviden érintek. Azonban az így kapott eredmények a talaj viselkedését folyamatosan változva jellemzik, míg a mérnöki tervezés során a talaj egységes rétegekkel jobban jellemezhető. A mérnöki gyakorlatban a rétegződést az adatsor alapján szemrevételezéssel veszik fel, ez azonban időigényes feladat lehet. Ebben a dolgozatban egy automatizált módszert vizsgálok a talajrétegződés azonosítására.

[1] Niazi, F. (2021). CPT-based geotechnical design manual, Volume 1: CPT interpretation—Estimation of soil properties

[2] Mahler, A. (2007). A statikus szondázás (CPTu) eredményeinek kiértékelése – Doktori értekezés

szerző

  • Szigetvári Vince
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Mahler András
    egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett