Regisztráció és bejelentkezés

Jet-habarcsosított talaj mechanikai tulajdonságainak modellezési lehetőségei

A speciális mélyépítésben talajbetonok előállítására széleskörben elterjedt a jet habarcsosításos talajszilárdítás módszere, melyet a szaknyelvben jet grouting technológiának hívunk. A talajbetonokat már meglévő alapok megerősítésére, földpartok megtámasztására alkalmazzuk. A tervezői gyakorlat számára mára lényeges kérdés a talajbetonok (cementtel habarcsosított talajok) korszerű geotechnikai modellekbe illesztése, amihez azok megfelelő paraméterezése szükséges. A korszerű talajmodellekhez tartozó anyagjellemzők felvétele egyelőre igen bizonytalan, aminek oka egyrészt az ismerethiány, másrészt a természetes talajok változékonysága.

Mivel a talajbetonok változatos anyagjellemzőinek megismerését kifejezetten segíthetik laboratóriumi törésvizsgálatok, dolgozatomban különböző körülmények között, kétfázisú rendszerben jet habarcsosítás technológiával készült talajbetonok mintáit vizsgáltam a Geotechnika és Mérnökgeológiai Tanszék Kőzetmechanikai laboratóriumában.

A tanulmány célja, hogy a kivitelezés alatt készített talajbetonokból (jet-oszlopokból) vett minták karakterisztikus Mohr-Coulomb paramétereit meghatározzuk, ezzel segítséget nyújtva a megfelelő modellezési eljárás kialakításához, és a tervezésben felmerülő kérdések lehetőség szerinti megválaszolásához.

szerző

  • Manninger Borka Dorottya
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Vásárhelyi Balázs
    egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett