Regisztráció és bejelentkezés

Fotogrammetriai szoftverek összehasonlító vizsgálata

Napjainkban a fotogrammetria a reneszánszát éli. A gépi látás fejlődése során, a fotogrammetriában is alkalmazható eljárásokat dolgoztak ki, ezek a módszerek eltérnek a korábban használtaktól. A számtógépek számítási kapacitásának exponenciális növekedésével új utak nyíltak meg a fényképekből metrikus információk kinyerésére. A kereskedelmi cégek és önkéntes fejlesztői csoportok is késztettek programokat fotogrammetriai feldolgozás céljából. Ezek a programok bár az alap munkafolyamatukban megegyeznek, nagyban eltérnek egymástól felhasználói felületükben, a feldolgozás parametrizálhatóságában és feladat specifikusságban. Mivel rengeteg ilyen program van egy válogatott minta csoport felhasználásával készítettem a dolgozatom, ügyelve arra, hogy ezek minél változatosabbak legyenek. Az általam választott négy szoftver a következő: Autodesk ReCap Photo, RealityCapture, Meshroom, WebODM. A „black box” típusútól a teljes program dokumentációval bíróig, a nulla paraméter állítási lehetőségtől a feldolgozás minden lépésében állítható paraméterekkel rendelkezőig. Dolgozatomban a programok végtermékeit vetem össze, több szempontból vizsgálva ezek pontossági mérőszámait és mérnöki felhasználhatóságukat. A vizsgálat referenciáját egy földi lézerszkenneléssel előállított pontfelhő adja. A programok vizsgálatán kívül a képeket mobiltelefonnal és fényképezőgéppel készítem, így arra is lehetőség nyílik, hogy a két eszközt összevessem és megvizsgáljam a különböző adatforrásokból készített modellek minőségét.

szerző

  • Nagy Zoltán
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Siki Zoltán
    adjunktus, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett