Regisztráció és bejelentkezés

A Budai Vár kőfalazatának elváltozása környezeti hatásokra

Dolgozatom során a Budai vár kőfalazatának változatos kőzetanyagát vizsgáltam. Elsőként a mérési helyszín földrajzi elhelyezkedését mutattam be, majd kitértem a Budai vár történelmi hátterére is. Ezek után a különböző roncsolásmentes helyszíni vizsgálatokat mutattam be. Szilárdságmérésre Duroskopot és Schmidt-kalapácsot, nedvességmérésre Gann Hydromette nedvességmérő műszert, alkalmaztam, a kőzetek elemi összetételét pedig XRF hordozható elemösszetétel mérő műszerrel határoztam meg. Ezek után megjelenítettem a két mérési helyszínen megtalálható összes kőzettípusról készült fotódokumentációt magyarázattal együtt, majd pedig az ezeken megtalálható mállási formákra és egyéb elváltozásokra helyeztem a hangsúlyt. Dolgozatom következő pontjában elvégeztem a Duroskop, Schmidt-kalapács, nedvességmérő eredményeinek kiértékelését, melyhez diagramokat, képeket és ábrákat csatoltam magyarázat képpen. A kőzetek kémiai összetételét XRF műszerrel mértem. Ezen mérési eredmények kiértékeléséhez tortadiagramos módszert alkalmaztam magyarázatokkal és leírással. Végezetül a környezeti hatásokra tértem ki. Mivel a vizsgált várfal szakaszai a város központi, levegőszennyezésnek talán az egyik legnagyobb mértékben kitett részén találhatók, a különböző kőzetek károsodásában a környezeti tényezők és az emberi tevékenység okozta légszennyezés együttesen játszik szerepet. Ezek hatását ki lehetett mutatni a Budai vár falánál is, a légszennyeződésre utaló fekete mállási kérget találtam. Az elemi összetétel vizsgálattal pedig a kén jelenlétét is kimutattam, ami a gipsz képződésre utal. A különböző kőzet típusok eltérő felületi szilárdságát, a kőzettani tulajdonság mellett a kőzetek károsodása is okozza. Összegezve az időjárás hatása, a napsütés, a csapadék oldó hatása, a különböző légszennyező anyagok (gázok, porok) és az emberi és állati tevékenységek együttes hatásának eredményeként a műemlékek, épületek romlásnak indulnak.

szerző

  • Szűcs Hella Boglárka
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Török Ákos
    egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom