Regisztráció és bejelentkezés

A magyar vasútépítési és fenntartási gyakorlat megítélése környezetvédelmi szempontok alapján

Az építőipari beruházási projektekben egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem. A közúti infrastruktúrára vonatkozóan már léteznek széles körben elfogadott, önkéntes „zöld” értékelési rendszerek (GreenRoads, CEEQUAL, FHWA,…), amelyek a környezettudatos szempontokat projekt szinten integrálják a tervező asztaltól egészen a fenntartásig bezárólag. A környezettudatosság és a fenntarthatóság mérnöki szemléletként a kezdetek óta jelen van a vasúti projektekben, de a közúti infrastruktúrához hasonló széles körben elterjedt értékelési rendszert hazai szinten nem alkalmaznak.

A dolgozatomban a hagyományos zúzottkő ágyazatú vasúti felépítmény szerkezeti elemeinek élettartamát befolyásoló tényezőket vizsgáltam gyakorló vasútmérnöki szempontból, környezettudatos értékelési szempontrendszer megalkotásával. A szempontok kidolgozásakor elsődleges célom volt, hogy a kiértékeléssel egyértelműen rangsorolhatóak legyenek a Magyarországon elérhető, széles körben alkalmazott vasútépítési és fenntartási technológiák. Az egyes projektfázisokban (tervezés, kivitelezés, fenntartás) vizsgáltam a különböző pályaszerkezeti elemek újrahasznosításának lehetőségeit, és az alkalmazott technológiák környezeti hatásait. Az innovatív technológiák és kiegészítő pályaszerkezeti elemek bevonásának jellemzésére is kiemelt hangsúlyt fektettem. A kidolgozott szempontok fontossági sorrendjét preferencia értékeléssel határoztam meg, több gyakorló szakember bevonásával.

Az általam létrehozott szempontrendszer jó kiindulási alapja lehet egy jövőbeli országos szintű értékelési rendszernek, ami segítséget nyújthat az elérhető, legjobb technológiák kiválasztására.

szerző

  • Molnár Levente
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

  • Dr. Vinkó Ákos
    adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
  • Dr. Tóth Csaba
    docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom