Regisztráció és bejelentkezés

Teljes alakos Lidar adatok feldolgozása

Napjaink lézerszkennerei az elektronikai fejlődésnek köszönhetően képesek a teljes hullámalak digitalizálására. Ez a lehetőség különösen a légi lézerszkennereknél használható ki igazán.

A lézerszkennelés során a műszer kibocsát egy lézersugarat a földfelszín felé és rögzíti a visszavert jel beérkezésének időpontját. A repülőgép koordinátáinak és irányának, valamint a lézersugár irányának ismeretében a visszaverő pont koordinátái számíthatóak. A kibocsátott lézersugár kis mértékben széttart, így ha ezen a szóródási kúpon belül több objektum is megtalálható, akkor több különböző helyről fog visszaverődni a jel. Fás területen a jelek egy része visszaverődhet a lombkorona tetejéről, más része az alacsonyabban elhelyezkedő ágakról, bokrokról, végül a talajról is. Épületek szélénél is előfordulhat többszörös visszaverődés, ahol a jel egy része a háztetőről, másik része a ház faláról verődik vissza.

A teljes hullámalakos lézerszkennerek sok új lehetőséget nyújtanak. A rögzített hullámalak elemzésével a visszaverő felület további geometriai és egyéb fizikai tulajdonságaira következtethetünk.

Ezek a hullámalakok több célra is felhasználhatóak. Különböző a füves, fás területekről, útburkolatokról, ferde tetőről visszaverődött jelek hullámalakja, így alkalmasak osztályozási feladatokhoz. A több visszaverődés segítséget nyújthat a fás területek osztályozásában, amikor a fák típusát vagy a lombkorona nagyságát szeretnénk meghatározni.

Ez az eljárás azonban rendkívüli mértékben megnövekedett adatmennyiséghez vezet, aminek feldolgozására teljesen új módszerekre van szükség. A dolgozatban ilyen feldolgozási módokat és lehetséges alkalmazásokat ismertetek.

szerző

 • Kimlei Annamária
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Barsi Árpád
  egyetemi tanár, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
 • Dr. Burai Péter
  főiskolai docens, Károly Róbert Főiskola (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom