Regisztráció és bejelentkezés

Acélszálerősítésű ipari padlók laborvizsgálatokkal támogatott dinamikus hő- és páratechnikai modellezése

Kutatásomban ipari csarnokok általános metszetben vett lábazat- és padlócsatlakozási csomópontjait vizsgáltam közép-európai éghajlati körülmények között. A csarnok határolószerkezeteinek rétegrendjének meghatározása a hatályos 7/2006. TNM rendelet általános és költségoptimalizált követelményszintjei szerint készült, valamint a hőszigetelés nélküli szerkezet is elemzésre került. A padlószerkezet rétegrendi felépítésében található acélszálerősítésű betonréteg hő- és páratechnikai tulajdonságainak meghatározásához 2014-es TDK munkámban bemutatott és vizsgált próbatestek további laboratóriumi vizsgálata volt szükséges. A mérések során a dinamikus hő- és páratechnikai szimulációkhoz elengedhetetlen anyagtulajdonságokat (hőmérséklet- és nedvességfüggő hővezetési tényező, páradiffúziós képesség, vízfelvétel, fajlagos hőkapacitás, szorpciós és deszorpciós képesség, nedvességtranszport tényező) a rendelkezésre álló, egy éves próbatesteken határoztam meg. A próbatestek 3 féle változó acélszáladagolással készültek (35 kg/m3; 27,5 kg/m3; 20 kg/m3), valamint vizsgáltam etalon próbatesteket is. A dinamikus hő- és páratechnikai szimulációkat WUFI 2D szoftverrel készítettem, a kapott eredményeket a padlószerkezet és a lábazati falszerkezetnél tapasztalható hőveszteségekre gyakorolt hatásuk szempontjából értékeltem. A kutatásom hozzájárulhat az ipari csarnokok lábazati csomópontjainak optimális és energiatudatos tervezésének további fejlődéséhez, valamint a vizsgált acélszálas betonok hő- és páratechnikai tulajdonságainak megismerése bármely épületszerkezeti szimuláció alapja lehet.

szerző

  • Szagri Dóra
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nagy Balázs
    Egyetemi adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett