Regisztráció és bejelentkezés

Széchenyi lánchíd viselkedésének elemzése a rekonstrukció során

A Széchenyi lánchíd Budapest első hídjaként építési korának egyik kiemelkedő vívmánya volt. A reformkor e jelképe ma is a főváros dísze, országunk egyik jelképe, melynek rekonstrukciója napjainkban zajlik. A TDK munkám célja a Lánchíd szerkezeti kialakításának és szerkezeti viselkedésének elemzése a felújítás során a hídon működő monitoring rendszer eredményeinek kiértékelése alapján. Dolgozatom első felében a Lánchíd történetét és szerkezeti kialakítását foglalom össze egy – a lánchidak kialakulását és erőjátékát tárgyaló – rövid áttekintés alapján. A tanulmányomban részletesen bemutatom a híd kivitelezésének kihívásait, valamint az arra adott mérnöki válaszokat, illetve ismertetem a szerkezet 1914-es átépítésének és 1949-es újjáépítésének műszaki részleteit.

A II. világháború után átadott új Széchenyi lánchíd szerkezeti hibáit először 1986-ban kezdték vizsgálni. Ekkor megállapításra került, hogy a korrózió miatti keresztmetszeti csökkenés akkor még nem jelentett veszélyt a szerkezet egészére nézve. Újabb vizsgálatok 2011-ben zajlottak, és ekkor már bizonyos volt a felújítás szükségessége, mely 2021 nyarán kezdődhetett meg.

A BME Hidak és Szerkezetek Tanszék a felújítás keretében monitoring rendszert telepített a hídon. A kutatásom célja e monitoring rendszer mérési eredményeinek feldolgozása, és ez alapján a szerkezet statikai viselkedésének pontosabb megismerése. A dolgozatomban részletesen bemutatom a hídon működő monitoring rendszert, annak kidolgozásának koncepcióját, a nyúlásmérő rendszer felépítését. Kiértékelem az eddig végzett mérések eredményeit, melyek alapján következtetéseket kívánok levonni a szerkezet statikai viselkedési sajátosságaira és a lánckötegek állapotára, a csuklók elfordulási képességére vonatkozóan.

szerző

 • Vitányi Borbála
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Dunai László
  egyetemi tanár, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett