Regisztráció és bejelentkezés

Rácsos vasúti híd erőjátékának elemzése próbaterhelési eredmények alapján

A TDK dolgozatom célja az új típusú, modern rácsos vasúti hidak szerkezeti

viselkedésének elemzése. A kutatás első része szakirodalmi áttekintést tartalmaz, mely

foglalkozik rácsos vasúti hidak szerkezeti felépítésével, azon belül részletesebben a rácsos

vasúti gerendahidak felépítésével, kialakításával, szerkezeti elemeinek funkciójával, jellemző

keresztmetszeteivel. Kronológiai sorrendben részletesen tárgyalom a Déli Összekötő Vasúti

Duna-híd helyén, korábban épített, de ma már nem működő hídszerkezet típusokat. Ezután egy

történeti áttekintés keretében bemutatom a jelenleg felújítás alatt lévő Déli Összekötő Vasúti

Duna-hidat, részletesen tárgyalva a hídszerkezetek kialakítását, kivitelezését. Ezt követően

részletesen ismertetem a hídszerkezetek térbeli működése kapcsán, mind a hagyományos, mint

a korszerű vasúti pályaszerkezetek kialakítását és statikai viselkedését. Majd ezen,

Magyarországon jellemzően alkalmazott kialakításokat összehasonlítom a nemzetközi

szakirodalomban talált vasúti hídszerkezetek jellemző megoldásaival a világ számos pontjáról.

A Déli Összekötő Vasúti Híd újonnan átadott hídszerkezetének próbaterhelését a BME

Hidak és Szerkezetek Tanszék végezte 2021-ben, konzulenseim irányításával. A TDK

dolgozatomban a próbaterhelési eredményeket értékelem ki és ezeken keresztül elemzem az új

vasúti híd szerkezeti viselkedését. A kutatómunkám célja, hogy a mérési eredmények alapos

kiértékelése alapján olyan konklúziókat fogalmazzak meg a szerkezet viselkedésére és a

korábban kivitelezett mérés eredményeinek kiértékelésére vonatkozóan, melynek alapján a

második és harmadik hídszerkezeten végzett próbaterhelési méréseket fejleszteni, pontosítani

lehet.

szerző

 • Viczián Norbert
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Dunai László
  egyetemi tanár, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék