Regisztráció és bejelentkezés

Íves pilonnal épülő ferdekábeles hidak vizsgálata

Íves pilonnal épülő ferdekábeles hidak vizsgálata

Király Nándor III. évf.

Konzulensek: Dr. Dunai László, Dr. Kövesdi Balázs

BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

A hídépítésben napjainkban elterjedten alkalmaznak ferdekábeles kialakítású hidakat, gazdaságosságuk és változatos megjelenésük miatt. Tanulmányomban egy Magyarországon egyedülálló, de világviszonylatban is ritkaságnak számító szerkezettel, az M44-es autóút új, tiszaugi Tisza-hídjával foglalkozom, mely íves pilonnal került kialakításra. A vizsgálatomban külön hangsúlyt fektetek a híd íves alakú pilonjának vizsgálatára, mivel ez számít szerkezeti szempontból újdonságnak. Tanulmányomban általánosságban ismertetem a ferdekábeles hidak jellegzetes pilon, illetve kábel kialakításait. A ferdekábeles hidak statikai vizsgálatához szükséges volt a feszített kötéltartók statikáját megértenem, ezen belül is a ferdekábelek belógását, a kábelek és pilon együtt dolgozását, valamint a pilon kihajlási jelenségét tanulmányoztam. Ezen kívül összegyűjtöttem a világ valamennyi fellelhető íves pilonnal rendelkező ferdekábeles hídját, ezeket elemzem, értékelem a dolgozatomban.

A munkám egyik fő célja az új tiszaugi Tisza-híd vizsgálata. Elsőként egy teljeskörű bemutatást végeztem a hídról, ami tartalmazza az alépítmény, a merevítőtartók, a felfüggesztő kábelek és a pilonok ismertetését. Majd a híd építésének lépéseivel a híd építési technológiájával foglalkozom. A hídról egy végeselemes rúdmodellt készítek, melyen vizsgálom a pilon szerkezeti viselkedési sajátosságait szilárdsági és stabilitási szempontból. A híd statikus és dinamikus próbaterheléses vizsgálatát 2021. szeptember 28-án hajtotta végre a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, amin személyesen is részt vehettem. A próbaterhelés során mérésre került a merevítő tartó lehajlása, a piloncsúcs elmozdulása, valamint nyúlásmérő bélyegekkel a pilonban és a merevítőtartóban keletkező alakváltozások. TDK dolgozatomban ezen mérések eredményeit is értékelem és elemzem.

Irodalom:

Dr. Iványi Miklós (1998): Feszített kötéltartók statikája: ferdekábeles hidak; Speciális feladatok a rúdszerkezet stabilitásvizsgálatánál: Nem irányítható terhek hatása; Hídépítési acélszerkezetek: Ferdekábeles hidak. In: Dr. Iványi Miklós (szerk.): Hídépítéstan, Műegyetemi kiadó, Budapest. 195-202; 280-283; 462-474.

szerző

 • Király Nándor
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Dunai László
  egyetemi tanár, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Dr. Kövesdi Balázs
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett