Regisztráció és bejelentkezés

A zajvédő falak széles skálájának bemutatása, és azok alkalmazási lehetőségei hazai példákon

A zajvédő falak széles skálájának bemutatása, és azok alkalmazása hazai példákon

Tancsik Gábor (MSc. 1. évf.)

Konzulens: Hunyadi Dóra, Út- és Vasútépítési Tanszék

A közúti közlekedés napjainkban – az elmúlt évtizedekhez hasonlóan – növekvő tendenciát mutat. A megnövekedett gépjárműforgalommal párhuzamosan egyre több a keletkezett zaj is. Az autópályák, autóutak környezetében élők számára rövid időn belül szinte elviselhetetlenné vált a zajterhelés, mely manapság már a nagyobb közlekedési folyosók környezetében is komoly problémákat okoz. Ennek megoldására szinte azonnal megjelentek a különféle jobbnál jobb megoldások, melyek a maguk módján próbálták csökkenteni a zajterhelést. A geometriai tervezési fortélyoktól kezdve a különböző zajfogó létesítményekig megszámlálhatatlan többé – kevésbé hasznos megoldás született.

A zajcsökkentés egyik főtípusát a zajvédő falak képviselik. Ma már számtalan formában léteznek: Különböző anyagok, más és más formák, eltérő alkalmazási szabályok, melyek természetesen országról országra is változnak. Jelenleg az egyik legnagyobb hátrányuk az, hogy a sokszínűségük miatt sehol nincs egy olyan katalógus, mely az összes lehetséges műszaki megoldást tartalmazná azok jellemzésével együtt.

A dolgozatomban ismertettem a kibocsátási forrásokat és a zajelnyelés alapvető működését. Több hazai kiemelt fontosságú helyszíni példán keresztül megvizsgáltam a Magyarországon alkalmazott legelterjedtebb rendszerek működését, azok hatékonyságát és a környezeti összképüket is. Ezen felül feldolgoztam több ismert hazai szakirodalmat és tervezési szabványt is. A magyar útmutatókon és példákon túl tanulmányoztam más országok tervezési útmutatóját és a legismertebb módszereiket is.

A kutatómunkám eredményeképpen meghatároztam a zajvédő falak legismertebb csoportjait, azok főbb típusait, kiemeltem a fő előnyöket és a hátrányokat, majd végezetül megvizsgáltam a legfrissebb tervezési megoldásokat, azok hatékonyságát a jövőre nézve.

A különböző zajvédelmi megoldások együttes figyelembevételével újra megvizsgáltam a hazai példákat, és ha létezik az adott területre összességében hatékonyabb megoldás, akkor ott javaslatot tettem az esetleges átépítésre.

Irodalom:

- ÚT 2-1.303:2006 – Közúti zajárnyékoló falak

- 24. Tervezési útmutató (e-ÚT 03.07.45) – A közúti zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. Zajtérképek

- 28. Tervezési útmutató (e-ÚT 03.07.46) – Keskeny közúti zajárnyékoló falak

- Tulipánt Gergely – A Közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának elemzése és a zajterhelés csökkentési lehetőségeinek vizsgálata (2007)

- Közlekedéstudományi Intézet – Zajárnyékoló fal, Katalógus (1995)

- NZTA State Highway Noise Barrier Design Guide (NZ Transport Agency, 2010)

szerző

  • Tancsik Gábor
    infrastruktúra-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Hunyadi Dóra
    adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett