Regisztráció és bejelentkezés

Konvolúciós neurális hálózat alapú foggyökér szegmentációs módszer javítása új költségfüggvény definiálásával

A költségfüggvények alapvető szerepet játszanak a neurális hálózatok tanításában. Számos költségfüggvény létezik különböző tanítási kritériumok kvantitatív leírására. Egy új költségfüggvény definiálása jó lehetőség a hálózat prediktív teljesítményének növelésére és a problémaspecifikus kritériumok érvényesítésére. Ebben a dolgozatban a foggyökércsatorna szegmentációját választottuk tesztfeladatként, melyet a csőszerű fiziológiai struktúrák feldolgozásának reprezentatív példányának tekintettünk. Különböző költségfüggvényekkel tanított konvolúciós neurális hálózat kiértékelés alapján egy új költségfüggvényt javasoltunk. A hálózat többféle topológiáját is teszteltük a teljesítmény további növelése érdekében. A dolgozat beszámol a kísérleteink eredményeiről, bemutatja az előnyeit és hátrányait az egyes költségfüggvényeknek és az alkalmazhatóságukat az orvosi képszegmentáció során.

Az első fejezetben egy rövid összefoglaló található a az orvosi képszegmentációban használt konvolúciós hálózatokról, tanításuk során használható módszerekről, költségfüggvényekről, azok előnyeiről, hátrányairól. Méréseket végeztünk meglévő kötlségfüggvények felhasználásával, ezek alapján teszünk ajánlást egy új költségfüggvényre. A méréshez használt hálózatunk, az alkalmazott adathalmaz és kiértékelési módszerek bemutatása a második fejezetben található. A következő, harmadik fejezetben kerül bemutatásra a különböző költségfüggvények felhasználásával végzett tanítások eredménye és azok, előzőekben ismertetett metrikák szerinti kiértékelése, beleértve az újonnan definiált költségfügvényt is. Az utolsó fejezetben értékeljük az elért eredményeket, levonjuk a következtetéseket és bemutatjuk a lehetséges további kutatási irányokat.

szerzők

 • Kiss Benedek
  Mérnök informatikus szak, alapképzés
  alapképzés (BA/BSc)
 • Szabó Bálint
  Mérnök informatikus szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Benyó Balázs
  egyetemi tanár, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
 • Dr. Szlávecz Ákos
  egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
 • Dr. Dobó Nagy Csaba
  intézet igazgató egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék (külső)

helyezés

Jutalom