Regisztráció és bejelentkezés

Különböző típusú részkisülések elsugárzott elektromágneses zavarainak vizsgálata zajszűrő rendszer fejlesztéséhez

A villamosenergia-rendszer stabilitása és megbízhatósága jelentős mértékben függ a hálózat különböző szintjeit összekötő transzformátorok és egyéb nagyfeszültségű berendezések üzembiztos működésétől. Ezen berendezések megbízható és biztonságos működése komoly gazdasági szempont mind a gyártók, mind az üzemeltetők számára. Egy esetleges meghibásodás fogyasztói kieséssel is járhat, mely az idő és pénzigényes javítási munkálatokon felül további pénzveszteséget jelent az üzemeltető számára, miközben a hálózat megbízhatósága is csökken. A nagyfeszültségű berendezések meghibásodásait sok esetben részkisülés jelenléte előzi meg, mely kimutatható a gyári átvételi- és az időszakos diagnosztikai vizsgálatok során. Ezen vizsgálatok során olyan konvencionális részkisülés vizsgálati módszereket alkalmaznak, melyek csak a kisülés jelenlétéről és intenzitásáról adnak információt. A detektált kisülés pozíciójára, azaz a berendezés javítandó részére ezek a módszerek nem képesek becslést adni. Erre a célra napjainkban különféle kísérleti technikák állnak rendelkezésre, melyek még nem lettek átültetve a mindennapi használatba. Egy erre a célra kialakított rendszer jelentős mértékben felgyorsíthatja a hibahelyek megtalálásának és javításának procedúráját.

A dolgozat témája egy olyan mérő- és jelfeldolgozó rendszer zajszűrő egységének a továbbfejlesztése, mely a részkisülés elsugárzott elektromágneses zavarait mérve képes becslést adni annak térbeli pozíciójára. A kutatás aktuális fázisa során a már meglévő rendszer zajszűrésért felelős alegysége kerül továbbfejlesztésre, melyhez különböző típusú kisülésforrások megépítésére és a részkisülések vizsgálatára van szükség. A kutatási fázis célja megalkotni egy olyan mérőrendszert, mely a különböző típusú részkisülések jeleinek feldolgozására és ezen keresztül helyzetük meghatározására egyaránt alkalmas.

szerző

  • Szirtes Máté
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett