Regisztráció és bejelentkezés

Depresszió súlyosságát becslő beszédalapú modell optimalizálása többféle érzelmi állapotot imitált beszédminták felhasználásával

Napjainkban nem ismerünk a depresszió felismerésére objektív biomarkert. Rengeteg próbálkozás történt már, amiben különböző jellemzőket vizsgáltak (például alacsony szerotonin szint, neurotranszmitter diszfunkció), de az eredmény sosem tűnt elégségesnek. A tudomány így a nem-ivanzív beavatkozást igénylő lehetőségek felé fordult, melyek közül a beszéd alapú diagnosztizáló modellek teljesítenek a legjobban.

Ezen modellek gépi tanuló eljárásokkal működnek, és különböző depressziót leíró súlyossági skálákon (például BDI) képesek a beszélő depressziójának súlyossági szintjét megbecsülni.

Dolgozatomban azt tűztem magam elé célnak, hogy megvizsgáljam, mennyire becsaphatóak a modellek, továbbá, hogy (amennyiben szükséges) optimalizáljam ezek működését.

Ezt a feladatot 4 fő részre bontottam. A témához kapcsolódó szakirodalom feltárása, saját (imitációs) beszédadatbázis elkészítése magyar színészeket bevonva, az adatbázis kiértékelése létező modellekkel, és saját (optimalizált) modell fejlesztése.

szerző

  • Dalotti Ágoston
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kiss Gábor
    PHD hallgató, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

I. helyezett