Regisztráció és bejelentkezés

Csapatdinamika és sportteljesítmény elemzése mozgáskövetés segítségével

A sportban nyújtott teljesítmény elemzésének technológiai eszközökkel való támogatottsága jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedben. Számos innovatív megoldás került piacra, amelyek alkalmazását számos egyesület és sportoló beépítette a mindennapjaiba, egyúttal a sportági szövetségek is felfigyeltek az eszközökben rejlő lehetőségekre.

Míg a piac sztenderd fitneszeszközeinek és alkalmazásainak fókuszcsoportját a speciális ismeretekkel rendelkező és egyúttal a csapatok játékrendszereiben nem járatos erőnléti edzők jelentik, kutatásom tárgya elsősorban a vezetőedzők, pályaedzők igényeinek kiszolgálására irányul, mivel ez egy fontos, eddig lefedetlen terület a sportanalitikai tárgykörén belül.

Jelen tanulmány célja újszerű elemzési módszerek keresése és alkalmazásuk vizsgálata. A dolgozat új kulcsfontosságú mutatókat vezet be, a kialakított eljárások feltárják az edzők számára mélyebb sportélettani folyamatokat, illetve a menedzsment számára a játékosok összetettebb értékelését biztosítják. Ezen új eszközök legfőbb újítása az adatok csapatdinamikán keresztüli vizsgálata és az adatforrásokban rejlő tudásanyag automatizált feltárása, ezáltal a csapatok számára egy új intelligencia-ágens létrehozása.

Az új módszereket két csoportra oszthatók: az egyik egy közvetlenül a mozgáskövetésen alapuló, a csapatjáték dinamikáját elemző és számszerűsítő eljárásokat foglalja magába, a másik a pályán töltött idő és a teljesítmény kapcsolatát vizsgáló funkciókat.

A dolgozat a sportban aktívan dolgozó szakemberek, edzők értékelésével, a kínált megoldások alkalmazási és továbbfejlesztési lehetőségeivel zárul.

szerző

  • Rácz László
    Gazdaságinformatikus szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Varga Pál
    egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

Jutalom