Regisztráció és bejelentkezés

Erőművek újszerű elszámolási mérésének kialakítási folyamatának bemutatása, elemzése

A magyar villamosenergia-rendszerben 2008. január 1-jén megtörtént a teljes piacnyitás, innentől kezdve a támogatási rendszerek alá nem tartozó erőművek a versenypiacon értékesítik az általuk megtermelt energiát. A piaci értékesítés jelentős pénzforgalmat generál, így az elszámolásoknak mindig pontosnak és megbízhatónak kell lenniük. Ehhez az elszámolási mérések szolgáltatják a szükséges alapadatokat, melynek gyűjtése, kezelése és az elszámolás leképzését biztosító képletek kidolgozása az Elszámolási Mérési Osztály (EMO) feladata a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-nél.

Dolgozatom bevezetéseként rövid áttekintést szeretnék adni a magyar villamosenergia-piac történetéről, illetve a jelenleg tapasztalható trendekről, melyek szerint a magyar erőműpark átrendeződik, a régi, centralizált rendszerrel szemben jelentősen megnőtt a kiserőművek száma, melyek túlnyomó többsége naperőmű, ezzel hozzájárulva a decentralizáció, dekarbonizáció és digitalizáció folyamatához.

Az elszámolási méréseket vizsgálva az első fontos dolog, hogy mely termelők és fogyasztók tartoznak a MAVIR hatáskörébe. Azokhoz, melyek adatfelelőse a rendszerirányító, a MAVIR EMO elkészíti a Rendszer- és Hálózathasználati Szerződés 4. sz. mellékletét, az ún. kalkulációs lapot, ami az elszámoláshoz szükséges mennyiségek számítási algoritmusait tartalmazza. Ezen adatok gyűjtése és szoftveres feldolgozása az elszámolási mérési feladatok alapja, amit a MAVIR Mérési Központ (MKp) végez.

A dolgozat elkészítéséhez létrehoztam egy fiktív erőművet azzal a céllal, hogy a magyar villamosenergia-rendszerben megtalálható legtöbb tipikus elszámolási módszert bemutathassam rajta. Ehhez kialakítottam az erőmű kalkulációs lapját és néhány valós erőművi egység adatait alapul véve, elvégeztem a szükséges számításokat. A munka során megvizsgáltam a menetrend adási pontok megállapításának módját, a rendszerhasználati díjak és a meddő energia elszámolását. Ezen túlmenően az erőművek esetében gyakran előforduló kapcsolásokra alkalmazható elszámolási módszereket tanulmányoztam, többek között azt, amikor két termelő egység egy ponton csatlakozik a közcélú hálózatra, a megújuló támogatási rendszerekben való termelés elszámolását, a belső hálózatra termelő egység elszámolását, egy naperőmű és a hozzá csatlakozó akkumulátor elszámolását és a közvetett hálózati csatlakozású szabályozó egységek elszámolását.

Dolgozatom zárásaként szeretnék kitekintést adni, hogy a közeljövőben milyen újítások várhatóak az elszámolási mérés területén, mind a kalkulációk felvétele, mind a képletek kialakítása terén.

szerző

 • Bíró Annamária
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Ladányi József
  Docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Havasi Róbert
  Elszámolási Mérési Osztályvezető, MAVIR Zrt (külső)

helyezés

III. helyezett