Regisztráció és bejelentkezés

Beltéri mobil rádióhálózatok optimalizálása

A telekommunikációs szektorban napjaink legnagyobb technológiai újdonsága az ötödik generációs (5G) mobil hálózatok. Ezen hálózatok, mind maghálózati, mind a rádiós hozzáférési hálózatban különböznek a korábbi generációs mobilhálózatoktól. Tervezés során ezeket az eltéréseket szükséges figyelembe venni. A mobil rádióhálózatok fejlődésével a pikocellák kialakítása különösen fontos kutatási és rádióhálózat tervezési feladat. A TDK dolgozatban a mobilhálózatok – különösen ötödik generációs mobilhálózatok – rádiós hozzáférési hálózatának tervezésével foglalkozom, beltéri környezetben.

A dolgozatban bemutatásra és összehasonlításra kerülnek a második, harmadik, negyedik és ötödik generációs mobil rádiós hozzáférési hálózatok teljesítmény mérleg és dimenzionálás számításai. Egy ilyen hálózat tervezésekor célszerű első lépésként ezen számításokat elvégezni.

Ezek után a legfontosabb empirikus és félempirikus beltéri hullámterjedési modelleket (Motley-Keenan modell, egyszeres meredekségű modell [One Slope Model], kettős meredekségű modell [Dual Slope Model], lineáris csillapítású modell [Linear Attenuation Model], particionált modell [Partitioned Model], ITU [ITU-R P.1238 Indoor Model] modell) összevetem a determinisztikus sugárút keresés alapú terjedési modellel a 700MHz-4GHz frekvenciasávban. Az elméleti vizsgálatok mérésekkel kerülnek alátámasztásra. A vizsgálatok alapján a cél javaslatot tenni félempirikus beltéri hullámterjedési modell alkalmazására a 3.6GHz-es frekvenciasávban.

Tanulmányozásra kerül továbbá a Genetikus Algoritmuson alapuló optimalizálás alkalmazhatósága. Az alkalmazhatóság lefedettség és forgalom szempontokból vizsgálom meg, optimális beltéri mobil rádiós hozzáférési hálózat kialakítása céljából.

szerző

  • Limpek Márton Bertalan
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Nagy Lajos
    Egyetemi docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

Huawei Technologies Hungary Kft. I. helyezett