Regisztráció és bejelentkezés

Szabadvezetéki szerelvények diagnosztikai vizsgálata átmenetiellenállás-méréssel

A villamosenergia-rendszer szabadvezetéki hálózatának üzemeltetéséhez és optimalizálásához elengedhetetlen, hogy a sodronyok kritikus pontjai, a csatlakozások, kötések és egyéb szerelvények is megbízhatóan üzemeljenek. Ezek online diagnosztikája számos előnnyel bír az offline módszerekhez képest.

A szabadvezetéki kötések és szerelvények villamos kondíciójának jellemzésére az átmeneti ellenállás már régóta ismert paraméter. Több különböző fizikai modellel írható le. A nem kielégítő állapotot több fajta degradációs folyamat is okozhatja, mechanikai, hőtani és egyéb környezeti hatások kombinációjaként.

Az átmeneti ellenállás mérése laboratóriumi körülmények között definícójából adódóan könnyen kivitelezhető, ám kívánatos lenne online diagnosztika az utólagos vagy offline vizsgálatok helyett. Elterjedt módszer a termografikus eszközök használata, ám a fizikai kontaktust használó megoldás, mely kiemelten a megnövekedett ellenállást méri feszültség alatti, áramjárta vezetékeken és annak kötésein, rendkívül kevés van. A nemzetközi szakirodalom ugyan felsorakoztat ajánlásokat mérések kivitelezéséhez, ám az eltérő típusú kötések és szerelvények esetleges különbözőségeit nem vizsgálja.

Jelen kutatás összefoglalja az átmeneti ellenállás elméletét , a kötések és szerelvények fajtáit, degradációjának okait, továbbá keresi az ideális ellenállásmérési elrendezést az online diagnosztikát végző robotok számára.

szerző

  • Gyergyádesz László
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett