Regisztráció és bejelentkezés

Flexibilitási szolgáltatások és aktív rendszermenedzsment a középfeszültségű elosztóhálózaton

Az elosztott energiatermelő és -tároló egységek beépített kapacitásában megfigyelhető exponenciális növekedés, valamint a DSM és az e-mobilitás terjedésével egyre nagyobb jelentőséggel bíró aktív fogyasztói jelenlét több kérdést is felvet a villamosenergia-rendszer üzemeltetői felé. A kulcskérdés, hogy az újonnan megjelenő technológiák és szereplők által biztosított szolgáltatások milyen módon használhatók fel kiegyenlítési és szűkkeresztmetszet-kezelési célokra, illetve milyen módon történhet meg villamosenergia-piaci integrációjuk, megőrizve a rendszer hatékony és megbízható működését. A Tiszta Energia Csomag lehetőséget biztosít a DSO-k számára a nem frekvenciaszabályozási célból történő rendszerszintű szolgáltatások transzparens és piaci alapú beszerzésére, abban az esetben, amikor ez bizonyul a legköltséghatékonyabb megoldásnak a hálózaton jelentkező problémák kezelésére, míg az elosztóhálózaton megjelenő új, elosztott kapacitások a DSO-k mellett a TSO-k által is alkalmazhatók az aktív rendszermenedzsment segítségével. A megjelenő új technológiák legeredményesebb felhasználása érdekében tehát az átviteli- és elosztóhálózati rendszerirányítók szoros együttműködése szükséges.

Munkám során részleteiben megvizsgálom az ENTSO-E és az E-DSO által közösen készített, 2019 áprilisában kiadott jelentést, mely elsősorban az aktív rendszermenedzsmentre, azon belül is a hatásosteljesítmény-szabályozásra, valamint egy közös beszerzési platform kialakítására fókuszál az említett potenciális TSO-DSO együttműködés keretein belül. Dolgozatomban összefoglalom a jelentés főbb gondolatait, megalapozva ezzel a további kutatásokhoz szükséges ismereteket. A dolgozat folytatásaként irodalomkutatást végzek az aktív rendszermenedzsment elosztóhálózati eszközeiről, majd egy kiválasztott rugalmassági igénybevétel, a feszültségszabályozás eszközeit, módszereit mutatom be középfeszültségű elosztóhálózatok esetén. A rugalmassági szolgáltatások use-case definícióihoz elosztóhálózati modellt készítetek a CIGRÉ Megújuló- és Elosztott Energiaforrások Integrálására szolgáló középfeszültségű Benchmark Modellje alapján. A modellt DIgSILENT Power Factory szoftverkörnyezetben hozom létre a CIGRÉ által megadott hálózatparaméterek alapján, majd ezen sztochasztikus szimuláció segítségével vizsgálom a felmerülő feszültségproblémákat. A kapott eredményeket összehasonlítom a CIGRÉ által kiadott esettanulmányban található eredményekkel, majd a hazai viszonyok szerint aktualizálom a modell egyes paramétereit. Ezek után use-case leírást készítek az akkumulátoros energiatárolókkal való beavatkozásról, majd ezt validálom a létrehozott modellen.

szerző

  • Bereczki Bence
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Hartmann Bálint
    Egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

ThyssenKrupp III. helyezett