Regisztráció és bejelentkezés

Kisfeszültségű elosztóhálózati kábel állapotértékelő rendszer fejlesztése

A villamosenergia-elosztó hálózat üzemeltetői számos kihívással néznek szembe napjainkban. A jelenlegi hálózatot alkotó eszközök jelentős részéről elmondható, hogy tervezett élettartamuk végéhez közelednek és félő, hogy feladatuk hamarosan nem fogják tudni biztonságosan ellátni. Ugyanakkor mivel működésük során mind a mechanikai, mind a villamos hatások eltérőek lehetnek, az egyes eszközök állapota különbözhet. Erre alapozva és gazdasági szempontokat figyelembe véve a hálózatrészeket sokszor tervezett élettartamukon túl is szeretnénk üzemeltetni. Ez azonban csak olyan eszközök esetén javasolt, ahol diagnosztikai eljárásokkal igazoltuk, hogy a kábel még biztonságosan üzemben tartható. További kihívást jelenthet, hogy az egyre növekvő energiaigény miatt szükségessé válhat az elosztó hálózat bővítése, illetve új típusú fogyasztók is megjelenhetnek rajta, amelyek tovább ronthatják a megbízhatóságot. Különösen igaz ez a kisfeszültségű hálózatrészre, ahol az eszközök kisebb tartalékkal vannak tervezve.

A kisfeszültségű hálózatot számos eszköz alkotja. Áthatóbb vizsgálat természetesen minden eszköz esetében ajánlott, de munkám során elsősorban a földalatti kábelekkel foglalkoztam. A választásom azért esett rájuk, mert diagnosztikai módszereik a közép- és nagyfeszültségű szintekhez képest elmaradottnak mondhatók és a szakirodalom is kevéssé foglalkozik a témával.

Munkámban általános képet adok a kisfeszültségű kábelek jelenlegi üzemeltetési stratégiáiról és a felmerülő problémákról. Emellett röviden beszámolok a lehetséges diagnosztikai módszerekről és kutatási irányokról. Ezután elkészítek egy algoritmust, ami képes a kábelek adatai és mérhető paraméterei alapján azok állapotát jellemezni. Az algoritmus működésére azt tekintettem kikötésnek, hogy tudja kezelni az adatok hiányát. Erre azért van szükség, mert előzetes kutatások alapján várható, hogy sok, a számoláshoz használt adat nem áll majd rendelkezésre. Az algoritmus tovább irányelve, hogy az eredményeket olyan formában kapjam meg, hogy azok könnyen összehasonlíthatóak legyenek egymással. Ezáltal azok mindenképpen felhasználhatók lesznek legalább a fontossági sorrend felállítása erejéig. Végül pedig az eredmények értékelésével és a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeivel zárom a dolgozatom.

szerző

  • Balogh Dániel
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett