Regisztráció és bejelentkezés

Porok dielektromos jellemzőinek és nedvességfüggő paramétereinek vizsgálata elektrosztatikus porleválasztó leválasztási fok javítása érdekében

Az iparban levő környezetszennyezés sok esetben megköveteli a kibocsájtott por mennyiségének korlátozását. Ez a korlátozás nem csak az össz kibocsájtás, hanem a 10 és 2.5 μm-es frakciókra is vonatkozik (PM10, PM2.5). Sok helyen alkalmaznak elektrosztatikus porleválasztókat a kívánt határértékek betartásához. Az évtizedekkel ezelőtt alkotott jogszabályok azonban, az idő előre haladtával folyamatosan szigorodtak környezetvédelmi szempontból.

Gyakori problémát jelent, hogy a korábban épített elektrosztatikus porleválasztókat nagyobb szemcseméretre tervezték és az eredeti működési feltételekkel vagy az időközben megváltozó tüzelési technológia miatt nem tudnak megfelelni az előírásoknak.

Annak érdekében, hogy ne kelljen lecserélni a teljes porleválasztó berendezést, a gyártók sokszor a meglévő korszerűsítését próbálják megoldani. Ehhez a legkézenfekvőbb megoldás a villamos paraméterek megváltoztatása, hiszen ebben az esetben nem nyúlunk bele magába a technológiai folyamatokba, azonban pusztán e paraméterek megváltoztatása nem mindig eredményezi a leválasztási fok javulását.

A témámban végzett irodalomkutatást követően laboratóriumi keretek között méréseket végeztem ipari por jellemzőinek meghatározására, majd a páratartalmat növelve vizsgáltam, hogy nedvesség hatására miként változnak e paraméterek. A paraméterek meghatározását követően porral fedett tű-sík elrendezésben vizsgáltam a koronaáramokra gyakorolt hatását, hiszen a koronaáram és az elektrosztatikus porleválasztók leválasztási foka összefügg.

szerző

 • Székely László
  Villamosmérnöki szak, alapképzés
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kiss István
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Tamus Zoltán Ádám
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

I. helyezett