Regisztráció és bejelentkezés

Határkeresztező kapacitások allokációjának szimulációja

Az európai villamosenergia-piacok összekapcsolása, s ezzel egy egységes európai villamosenergia-piac kialakításának terve régóta él a szakma köztudatában. Az ehhez vezető folyamat célja az uniós belső villamosenergia-piac (IEM) megteremtése, mely a tagállami piacok továbbéléseként ún. multi-zonális felépítésű.

Az országokat összekötő hálózati elemek átviteli kapacitása nem mindig elegendő a piaci árak különbségét kiegyenlíteni igyekvő nagy volumenű határkeresztező villamosenergia-kereskedelemhez. Szükséges a korlátozott műszaki lehetőségeket figyelembe vevő kapacitásszámítási és –elosztási, azaz allokálási eljárások alkalmazása a határkeresztező kereskedelem részeként. A kapacitásallokáció kulcsszerepet játszik a rövidtávú ellátásbiztonság fenntartásában, biztosítja az esetleges vezeték túlterhelődések elkerülését.

Jelen dolgozatom fókuszpontjában egy ilyen kapacitásaukció szimulálására képes modell elkészítése áll, egyszerű ágensek felhasználásával. Ehhez először elemzem a kapacitásaukciók működését, a klíringár meghatározásának hátterét, végül pedig megalkotok egy modellt, amely képes az aggregált adatokból meghatározni egy-egy piaci szereplő egyedi ajánlatát.

A megalkotott modell segítségével szimulálok egy határkeresztező kapacitásaukciót, majd több szempontból kiértékelem a kapott eredményeket, valamint megvizsgálom a modell további fejlesztésének lehetőségeit, az eredmények pontosítására vonatkozó lehetőségeket.

szerző

  • Hadar Ádám
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Divényi Dániel
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett