Regisztráció és bejelentkezés

Vazoaktív intesztinális polipeptid expresszáló interneuronok szerepe az agykérgi jelfeldolgozásban

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az agyműködés prediktív modellje azt mondja ki, hogy az érzékelő rendszerek reprezentatív funkciója mellett szükség van a reprezentációk összehasonlítására az agyban a külvilágról alkotott belső modellekkel. A középagy dopamin tartalmú idegsejtjei ezen kontextus keretei között a változás értékeléséért felelősek. A rendszer azonnal aktiválódik, ahogy a külvilágból érkező, a kísérletek szempontjából relevánsan jutalmazással kapcsolatos ingerek tulajdonságai eltérést mutatnak a róluk alkotott belső modelltől. Ez a külső hatás lehet egy új, nem várt esemény, vagy egy korábban megszokott, prediktált tényező elmaradása, amelynek a bekövetkezésére várunk, de nem valósul meg. Amikor a belső reprezentáció eltérése a külső világtól észlelésre kerül, predikciós hibának nevezett jel keletkezik, amely megjelenik a dopaminerg rendszerben is. Azonban arról nem rendelkezünk adatokkal, hogy ez milyen formában manifesztálódik az agykéregben. Kísérleteink során a predikciós hibajel agykérgi megjelenését vizsgáltuk 2-foton mikroszkópiával, Ca2+ - indikátorok és a célnak megfelelően beállított magatartás protokollok segítségével egérben. Eredményeink azt mutatják, hogy a predikciós hiba megjelenik a vazoaktív intesztinális polipeptid (VIP) tartalmú sejtek aktivitási mintázatában, amely ezáltal hatással van a vele kapcsolatban álló diszinhibíciós hálózat további elemeire. A VIP sejtek szerepet játszanak az asszociatív memória kialakításában, így elősegíthetik az élőlényeket a környezetből érkező fokozott figyelmet igénylő szituációk felismerésére és a hozzájuk való alkalmazkodásra.

szerző

 • Báthory Eszter
  Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szadai Zoltán
  biológus kutató, Femtonics Kft. (külső)
 • Dr. Bonyár Attila
  Egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett