Regisztráció és bejelentkezés

Elektrosztatikus porleválasztó hatásosságának vizsgálata nagy porterhelés esetén

Elektrosztatikus porleválasztókat széles körben használnak ipari üzemekben, hogy jó leválasztási hatékonyságuk segítségével megfeleljenek a porkibocsátási korlátozások követelményeknek. A leválasztás azonban nagymértékben függ a részecskemérettől is. Általában a nagy szemcsék gyorsan leválnak, miközben a finom szemcsék tovább áramlanak a leválasztó térben. A mikro- és nanométeres tartományban lévők eredőben több töltést képesek felhalmozni, nagy porterhelés esetén pedig intenzív korona-elnyomást eredményez. A koronaáramok intenzitása jelezheti a por összetételét.

Dolgozatom egy alacsony leválasztási fokú elektrosztatikus porleválasztó terepi tapasztalatain alapul, amely üzem esetében megváltozott a tüzelési technológia. Ennek eredményeképpen finomabb szemcsék kerülnek az ESP bejáratához. A folyamatos és pontos nyomon követése érdekében numerikus modell különböző eseteit vizsgáltuk, kiegészítve statikus modellel. A környezeti terhelés javítása érdekében módosításokat javaslok.

szerző

  • Székely László
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kiss István
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

II. helyezett